Leje af klubhus

Taarbæk Sejlklub

Henvendelser vedrørende leje af klubhus sendes på mail til: klubhus @ taarbaek-sejlklub.dk


(bemærk at der er indsat mellemrum på hver side af @ i ovenståemde mailadresse,

for at undgå mailspamming)


Taarbæk Sejlklub – retningslinier for leje af klubhus til private formål


 • Anvendelse af klubhuset til klubaktiviteter er som hovedregel gratis, men skal registreres i huskalenderen, og skal derfor aftales med klubhus@taarbaek-sejlklub.dk
 • Aktive medlemmer (over 18 år) af Taarbæk Sejlklub kan leje klubhuset til private formål forudsat, at det er ledigt, og ikke er til gene for Sejlklubbens klubaktiviteter
 • Hvis man ikke er medlem eller er passivt medlem, forudsætter leje af Taarbæk Sejlklub, at man bliver aktivt medlem af klubben – priser og indmeldelsesprocedure findes på klubbens hjemmeside
 • Sejlklubaktiviteter har altid førsteprioritet, og forudsat at disse er kalenderfastlagt, kan reservering af klubhuset højst ske ét år ud i fremtiden
 • Udlejning foregår efter først-til-mølle-princippet, og i tilfælde af to eller flere reserverer klubhuset samtidig foretages der lodtrækning
 • Prisen fastsættes afhængig af lejelængde, tidspunkt og formål, og oplyses efter forespørgsel.


Lejevilkår

 • Huset kan bruges til arrangementer af max 50 personer
 • Betaling skal ske til klubbens konto, reg.nr. 1551 kontonr. 4201 263 263 eller via mobilpay 29360561, mindst 14 dage forud for arrangementet afholdelse. Husk at angive navn, samt en tekst med ”leje af klubhus” og lejedato – desuden skal der sendes en mail til klubhus@taarbaek-sejlklub.dk med meddelelse om, at betaling er sket
 • Huset skal tilbageleveres i mindst samme stand, som det blev modtaget, dvs. alt skal vaskes op og sættes på plads, møbler mv. skal ligeledes sættes på plads, alt medbragt fjernes fra huset. Borde tørres af, gulv fejes/støvsuges og toiletterne rengøres. Efter endt lejeperiode bliver huset tjekket af husets hovmester Anton Wester (eller en stedfortræder), og i tilfælde af manglende rengøring eller andet, forbeholder Sejlklubben sig retten til at iværksætte rengøring mv. på lejers regning
 • Affald, herunder tomme flasker skal fjernes fra klubhusets område – klubbens kommunale affaldsspand må ikke benyttes. Der findes flaskecontainer i havnens nordlige del
 • Man skal selv medbringe viskestykker, eventuelt toiletpapir, køkkenruller, håndsæbe, opvaskemiddel til håndvask og maskine mv.
 • Man må gerne anvende klubhusets service mv., men hvis noget går i stykker skal det meddeles til hovmesteren og erstattes
 • Lejeren hæfter fuldt ud for eventuelle skader eller mangler efter endt lejeperiode
 • Hvis man ønsker at anvende gasgrillen på terrassen, skal der betales et gastillæg på kr. 50,-, og grillen skal efterlades i rengjort tilstand, og det skal meddeles i forbindelse med lejen af huset
 • I tilfælde af lejers aflysning mere end 1 uge før lejetidspunktet koster det kr. 250,- hvad enten huset lejes ud til anden side eller ej. Hvis man aflyser mindre end 1 uge før lejetidspunktet, får man som udgangspunkt ikke sine penge retur
 • Som lejer af klubhuset til private formål må det forventes, at der kan være let klubaktivitet i sejlkælderen og/eller i bestyrelseslokalet
 • Af hensyn til klubbens omdømme, skal der udvises hensyn til naboerne og gerne advisere naboerne om eventuelt larm. I tilfælde af klager fra naboer eller lignende er klubben berettiget til at stoppe festen
 • Når huset forlades lukkes alle vinduer og låse alle altan- samt yderdøre.


Hvis man ønsker at leje klubhuset til private formål skriver man til klubhus@taarbaek-sejlklub.dk  med angivelse af medlemsstatus, navn, ønskede lejetidspunkt, formål mv., og man vil herefter få svar hurtigst muligt, som hovedregel indenfor max 14 dage.


Bestyrelsen 2014Priser for leje af Taarbæk Sejlklub

Pr. døgn,  fra kl. 10:00-10:00

Kr. 800

Weekend el.lign., fredag kl. 17:00 til søndag kl. 13:00

Kr. 2.000

Større arrangementer, herunder firmaarrangementer

Kr. 2.500

Tillæg ved arrangementer, når gasgrillen anvendes

Kr. 50

Taarbæk Sejlklub - Havnevej 6 - 2930 Klampenborg                   cvr: 16 46 62 12                                         Webmaster: Thomas Thue