Taarbæk Sejlklub

Taarbæk Sejlklub har fornøjelsen af at invitere til Huggerpokal for Ynglinge søndag den 27. september 2020. 


Du/I kan kan læse invitationen og info om tilmelding her

Nyheder i Taarbæk Sejlklub

Lidt praktik ifm. Standerhejsning

Kære medlemmer og sejlere,

 

Da forsamlingsloftet i forhold til Covid-19 bliver hævet til 75 personer, vil Standerhejsning i år foregå på havnen med tiltrængt festivitas og hygge - dog stadig under kontrollerede forhold og hensyntagen, så smittefaren er lavest mulig og myndighedernes gældende regulativer efterleves. Vi inviterer derfor til Standerhejsning d.8 maj kl.15 på Taarbæk Havn med pølsevogn og drikkevarer. 

 

Men i år foregår det via tilmelding på mail til webmaster@taarbaek-sejlklub.dk med navne på alle deltagende. Som sagt, må vi kun være 75 deltagende og vi lukker deltagerlisten, når vi har nået det magiske antal. Deltagene vil ved fremmødet på dagen modtage et adgangstegn til arrangementet af sejlklubbens hærdebrede dørmænd ved indgangen til det afspærrede område på havnen, hvor arrangementet afholdes.. 

 

Men fortvivl ikke, hvis I ikke når at komme på listen ! På dagen vil pølsevogn og deltagere befinde sig i et afspærret område, som jo max. må indeholde 75 personer. Vi vil derfor opfordre de registrerede deltagere til at aflevere deres adgangstegn efter endt spisning - eller forlade det afspærrede område medbringende mad og drikkevarer og trække i bådene eller ud på molen, så de absolut og meget tydeligt IKKE længere er en del af de 75 personer, som må være i det afspærrede område. Dermed er vi i stand til at byde de medlemmer, som helt tilfældigt er ude at spadsere lørdagstur på havnen mellem kl.15-17, på en pølse og lidt at drikke. 

 

Så hvis alle viser hensyn og medlemssind, kan vi komme rigtigt langt, uden at kompromittere de gældende regler eller udsætte nogen for unødig smittefare. 

 

 

Vi ses på havnen,

 

Bestyrelsen i Taarbæk Sejlklub

 

Standerhejsning, aftenmatch og generel info

Kære medlemmer, sejlere og bolværksmatroser !

 

Vi er ikke faldet ned i Corona-sløvsind i Taarbæk Sejlklub, men har, delvist tålmodigt, ventet på forår og regeringens udmeldinger i forhold til Corona. Og det ser stille og roligt ud til, at tågerne letter over Taarbæk Havn og mulighederne åbner sig. Vi har en del sociale arrangementer i støbeskeen, men vi respekterer selvfølgeligt, at alle gældende regler skal følges, og at alle skal føle sig trygge. Indtil da har vi følgende helt konkrete aktiviteter - for først og fremmest skal der sejles !:

 

Den 6. maj hæves forsamlingsloftet til 75 personer. Dette betyder, at vi kan afholde Standerhejsning lørdag den 8. maj 2021 kl. 15.00 på Taarbæk havn. Så sæt straks kryds i kalenderen - vi vender tilbage snarest med flere hyggelige detaljer. Men det bliver nok meget, som det plejer !

 

Aftenmatch 2021 starter mandag den 3. maj med et loft på deltagerantallet på 50 pers inkl. dommere. Der vil til at starte med ikke blive serveret mad, og præmieuddeling foregår på havnen, da klubhuset stadig ikke er åbent. Invitationen til Aftenmatch kan ses her

 

Vi ved endnu ikke, hvornår klubhuset kan åbne igen (udover at der må klædes om og hentes værktøj i kælderen). Fra den 21. april må huset benyttes til undervisning for maks ti unge under 18. Men hvornår det må benyttes af alle uden Coronapas mv., får vi vel snart at vide af kommunen og DS. 

 

Juniorundervisningen starter den 4. maj. - og det ser ud til, at vi har fået ekstra mange juniorer i klubben. Så sejlundervisningen foregår fremover med aktiv tilmelding til sejltimer hver uge via Holdsport - også for førere, trænere og forældre, som vil hjælpe. Og forældre må meget gerne hjælpe. Tilmeldingen til de ugentlige sejltimer er supervigtig, da det er en forudsætning, for at vi kan fordele elever og trænere på de 3 sejldage. Der er sendt mail ud til medlemmerne af juniorskolen om dette. Sejltimerne ligger tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 17-19. Om tirsdagen vil vi forsøge også at sejle i optimistjoller.

 

Bådstatus:

Vores 3 Ynglinge, J70 og den ene J80, og gummibåden er sejlklare, og optimistjollerne venter på, at der bliver plads til dem på Taarbæk havn, når de fleste både er kommet i vandet. Ikke-afhentede master skal være ude af masteskuret senest lørdag d.24/4.

 

Alt i alt er vi godt på vej med en forhåbentlig mere "normal" sejlsæson, og der bliver skruet mere og mere op for aktiviteter, skriverier og hygge, i takt med at regeringen og den aktuelle status på Corona åbner for flere og flere muligheder.

 

Vi ses på havnen !

Bestyrelsen i Taarbæk Sejlklub

Udsættelse af generalforsamling

Kære medlemmer,

 

Som vi også har meldt ud via mail, har vi ikke helt overraskende desværre måtte udsætte Taarbæk Sejlklubs General- forsamling onsdag d.10 marts kl.19:30 til et senere tidspunkt. Bestyrelsens udgangspunkt er stadig, at vi helst vil afholde Generalforsamling med fysisk fremmøde

( selvfølgeligt under hensyntagen til de til enhver tid gældende Corona restriktioner ), i stedet for at afholde virtuel General- forsamling. Årsagen til dette er både den rent praktiske afvikling af General- forsamlingen, samt at vi ikke kan forvente, at alle medlemmer har mulighed for at deltage virtuelt.

 

Vi vender tilbage med ny information om Generalforsamling på et senere tidspunkt, og krydser virkeligt fingre for, at vi snart kan åbne mere op for klubhus, bådklargøring og socialt samvær. Vi trænger til det hele !

 

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen i Taarbæk Sejlklub

Indkaldelse til generalforsamling den 10. marts 2021


Kære medlemmer !


I indkaldes hermed til Generalforsamling onsdag d.10 marts kl.19:30 i klubhuset. Vi håber meget på, at fysisk fremmøde bliver muligt, men må desværre tage forbehold for, at generalforsamlingen med kort varsel udsættes i henhold til gældende restriktioner. 


Vi vil gerne opfordre til, at man læser årsberetningen, da der, trods de nærmest umulige forhold og restriktioner under Corona, alligevel er positiv udvikling på flere områder. Vi krydser i bestyrelsen fingre for, at de skrappe restriktioner på idrætsaktiviteter, som i vores tilfælde primært foregår ude under åben himmel, bliver lempet en del. Seneste udmelding fra Statens Serum Institut viser flg. - desværre dog på et lidt begrænset undersøgelsesgrundlag:


"Omvendt var der ikke tegn på, at en række andre aktiviteter, såsom udendørs sport, dagligvareindkøb, brug af offentlig transport eller restaurantbesøg var forbundet med risiko for smitte med covid-19."


De sociale aktiviteter vinteren over har virkeligt også manglet, og vi glæder os til den dag, hvor vi kan byde nye og gamle medlemmer velkommen i klubhuset til hygge, samvær og festivitas.


Indkaldelse og beretninger


Regnskab


Med sejlerhilsen 


Bestyrelsen


Opdatering pr. 9. december 2020


Kære medlemmer

 

På baggrund af den nyeste udmelding har vi redigeret klubbens retningslinjer, således at de ligger på linje med de retningslinjer som myndighederne har udstukket:

 

 

Brug af klubhuset:

 

 • Klubhuset, herunder klublokaler og kælder, lukkes for al brug og aktiviteter.

 

 • Al udlejning af klubhuset i perioden fra den 9. december 2020 til og med den 3. januar 2021 annulleres. De berørte kontaktes særskilt af den udlejningsansvarlige.

 

 

 

Aktiviteter

 

 • Alle klubaktiviteter, herunder også navigationsundervisning samt onsdagsgymnastik for juniorer, aflyses foreløbig i perioden fra den 9. december 2020 til og med den 3. januar 2021.

 

 

 

Vi vil fortsat holde jer opdateret, når/hvis vi hører nærmere, som har indflydelse på klubbens aktiviteter og brug af klubhuset.

 

Med sejlerhilsen


Bestyrelsen

Opdatering pr. 28. oktober 2020

 

Kære medlemmer

 

 

På baggrund af den seneste udmelding har bestyrelsen opdateret retningslinjerne i forhold til brug af klubhuset samt klubbens øvrige aktiviteter.

 

Klubhuset:

 • Klubhuset er åbent for brug.
 • Der må maksimalt opholde sig 10 personer samtidig i henholdsvis klublokalerne og i kælderen.
 • Afstandskrav på 1-2 meter skal overholdes.
 • Klubhuset betragtes af myndighederne som offentligt tilgængeligt. Fra den 29. oktober 2020 skal alle over 12 år derfor bære mundbind i klubhuset.
 • Alle borde og flader skal rengøres og afsprittes efter brug.

 

Klubbens aktiviteter:

 • Der vil ikke blive afholdt noget arrangement i forbindelse med standernedhaling lørdag den 7. november 2020. Standernedhalingen vil dog blive livestreamet på klubbens facebookside fra kl. 15.00.
 • De to navigationshold gennemføres med maks. 10 deltagere.
 • Aktiviteter for børn og unge under 21 år er undtaget for forsamlingsforbuddet på 10 personer, hvorfor aktiviteter i juniorafdelingen fortsætter som hidtil.

 


Med sejlerhilsener

 

Bestyrelsen


                                                                                                  Opdateres............

Kære medlemmer og sejlere !


Det river, rusker og regner - og sæsonen er ved at være omme. Derfor inviterer vi til standernedhaling lørdag den 7. november 2020 kl. 15.00. Grundet den aktuelle Coronasituation, har vi endnu ikke lagt os helt fast på, hvordan vi skal gennemføre standernedhalingen. 


En ting er dog sikkert - standeren kommer ned på den ene eller den anden måde, så sæt kryds i kalenderen og afvent nærmere info. De af jer, der har vandrepokaler fra aftenmatcherne, bedes indlevere dem i klubhuset senest fredag den 6. november 2020 i nypudset og indgraveret stand. 


Hvad angår arrangementer i løbet af vinteren, vil vi fantastisk gerne igang, og vi har meget på tegnebrættet. Sidste år fik vi jo lavet nye klubsangbøger til jer alle sammen, som bare venter på at blive delt ud og taget i brug til sangaftener. Vi har ideer til en masse spændende foredrag, middage og romsmagning osv. Men igen bliver vi indhentet af Corona-restriktionernes løbende forsamlingsforbud. Dansk Idrætsforbund og Dansk Sejlunion fraråder alle sociale aktiviteter og fællesspisninger, hvilket vi har valgt at følge. Men så snart der bliver åbnet op og det igen bliver muligt, skyder vi gang i den sociale del af vinteren.


På trods af at sæsonen har været præget af aflysninger, har vi også nået en hel del. Der har været livlig aktivitet i sejlskolerne og junior og seniorskolen har gennemført sejltimer og turaktivitet, da det endeligt blev tilladt. Aftenmatcherne kom godt nok lidt sent igang, men da det først kørte, har der været virkeligt stor tilslutning hver mandag. Vi har vedhæftet det samlede aftenmatchresultat, som vidner om, hvor mange medlemmer der har sejlet med i løbet af sommeren. Taarbæk Rev Rundt blev ligeledes gennemført i super vejr med rekorddeltagelse og udendørs spisning. Den 7. oktober holdt vi førerprøve for 5 juniorer og 3 seniorer, hvor alle bestod. Stort tillykke til dem.


I løbet af vinteren bliver der som vanligt gennemført undervisning i navigation. For at holde afstandskravet, men også fordi så mange har tilmeldt sig, bliver vi i år nødt til at lave to hold på to forskellige ugedage.


Endelig er masteskuret klar til brug. Husk at udfylde en seddel med navn og kontaktoplysninger. Masterne skal være ude af skuret igen den 24. april 2021.


Med lune sejlerhilsner,

Bestyrelsen i Taarbæk Sejlklub

Aflysning af seniormesterskab og Huggertpokal

Kære medlemmer


Efter mange og svære overvejelser er vi desværre nået frem til, at seniormesterskab 2020, som skulle være afviklet lørdag den 27. september 2020, aflyses.


Smittesituationen går lige i øjeblikket den forkerte vej i samfundet, og vi må se i øjnene, at setupet ved seniormesterskab, hvor mange forskellige personer sejler med hinanden i de samme både over en kort periode, ikke er det mest optimale under de nuværende forhold.


Vi har naturligvis overvejet, om seniormesterskabet kunne gennemføres i en anden ramme, men som sagerne står lige i øjeblikket, har vi ikke kunne finde en praktisk mulig måde, som vi føler, at vi kan stå inde for.


Det betyder samtidig også, at Huggert Pokalen - Ynglinge Liga 2, som skulle være gennemført søndag den 28. september 2020, ligeledes aflyses.


Som sagt er vi rigtig kede af at måtte aflyse, men vi håber også, at I har forståelse for beslutningen.


Mange hilsener


Kapsejladsudvalget

Seniormesterskab - Save the date

Kære medlemmer,


Med udgangspunkt i dagens skærpede forsamlingsforbud, hvor grænsen for forsamlinger sænkes til 50 personer i Lyngby-Taarbæk Kommune, og hvor sociale sammenkomster samtidig frarådes, afventer vi på nuværende tidspunkt yderligere retningslinjer for, om vi kan gennemføre Seniormesterskabet den 26. september 2020 som planlagt. Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at sige, om Seniormesterskabet kan gennemføres i et andet format, eller om vi helt må aflyse. Vi følger derfor situationen nøje - men reserver stadig datoen den 26. september 2020. Vi vender tilbage, når vi ved mere. 


Med venlig hilsen,

Bestyrelsen og kapsejladsudvalget.

Huggertpokal 2020

Taarbæk Rev Rundt

OBS OBS OBS

Det maksimale deltagerantal er nået, og vi har derfor lukket for tilmeldingen.

Kære venner, kære veninder og kære sejlerkammerater!


Lørdag den 29. august 2020 går starten til vores traditionsrige havkapsejlads Taarbæk Rev Rundt. Du/I kan læse invitationen til sejladsen her


Efter sejladsen vil der som altid blive serveret mole-G&T og andre forfriskninger. 


Fra kl.18 - 20 er der pølsevogn på havnen med pølser, bøfsandwich og flæskestegssandwich. Maden er gratis for alle tilmeldte deltagere i sejladsen. Derudover kan ikke-sejlende medlemmer også melde sig til gratis spisning - men der er et begrænset antal pladser, og de sejlende deltagere har førsteret. Vi må desværre ikke være mere end 100 deltagere. Der vil være salg af øl, vand og vin, og vi foretrækker Mobilepay af hensyn til Corona -  vi har ikke byttepenge af samme årsag. 


Vi må fordele os i klubhuset og på havnen - og så har Charlotte og Søren lånt os terrassen på Taarbæk Kro - og 1000 tak for det. Alt er under afstandshensynet i forbindelse med Corona.


Kodeordet er tilmelding, da vi skal kunne præsentere en deltagerliste, hvis politiet laver Corona-check og det er efter først til mølle princippet  

Tilmeldingsfrist er onsdag den 26. august 2020 kl. 12.00.


Tilmelding for ikke-sejlende på kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk

Tilmeldingen skal indeholde følgende oplysninger for ALLE deltagende: 

- Navn

- Telefonnummer

-  Ønskes spisning ?


Tilmelding for sejlende på kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk.   

Tilmeldingen skal indeholde følgende oplysninger for ALLE deltagende:   

- Bådtype

- Bådnavn

- Sejlnummer

- Navn på skipper

- Navne på besætning

- Telefonnummer

- Ønskes spisning ?

 

Tidsplan: 

12.30: Skippermøde, herunder gennemgang af banen og tildeling af individuelle starttider og udskænkning af forfriskninger.

13.00: Første båd starter.

14.00: Sidste båd starter.

17.00: Forventet samlet målgang.

16.40: Moleøl – G & T.

18.00: Spisning 


Med sejlerhilsen


Bestyrelsen

Opdatering i forbindelse med yderligere genåbning pr. den 8. juni 2020

 

Kære medlemmer

 

Sommeren er her, og det begynder for alvor at gå den rigtige vej med genåbningen.

 

Generelt for alle

 • Klubhuset og lokalerne er igen åben for brug under forudsætning af, at myndighedernes retningslinjer om afstand på minimum 1 meter, den enkeltes sundhedstilstand (bliv hjemme hvis du er syg eller har symptomer) og god hygiejne iagttages.
 • Ved brug af klubhuset opfordrer vi alle medlemmer til at hjælpe med at holde klubhuset rent og ordenligt. Efter brug af klubhuset skal man derfor rengøre/afspritte flader og genstande, som man har brugt og rydde ordenligt op efter sig.
 • Skolen benytter fortsat klublokalet og juniorrummet i dagtimerne, hvorfor det ikke er muligt at bruge klubhuset i hverdagene mellem kl. 08.00 og kl. 15.00.

 

Skolesejlads i Juniorafdelingen og i Seniorskolen.

 • De retningslinjer for før- under- og efter sejltimer som blev udsendt den 18. maj 2020 er fortsat gældende med den ændring, at der nu må være en samlet besætning på 5 personer i henholdsvis J/80 og J/70 og en besætning på 3 personer i Ynglingene. Samtidig må vi nu være op til 50 medlemmer af seniorskolen og 50 medlemmer af juniorafdelingen på vandet samtidig. Retningslinjerne fra den 18. maj 2020 kan findes på taarbaek-sejlklub.dk under nyheder.

 

Aftenmatch

 • Aftenmatcherne starter op mandag den 15. juni 2020 kl. 19.00.
 • For at overholde afstandskravet og undgå at fylde klubhuset med mennesker, vil præmieuddelingen som udgangspunkt indtil videre blive afholdt på selve havnen.
 • Der vil som vanligt blive solgt øl og sodavand, men der vil ikke blive serveret mad, som vi plejer. Dette skyldes dels, at sandwichdamerne i så fald tæller med i det samlede deltagerantal på 50 personer, men vi tænker også på generel hygiejne og hensynet til rengøring, da skolen som sagt stadig benytter klubhuset i dagtimerne.

 

 

Med sejlerhilsener

 

Bestyrelsen

Båd

Start

Slut

Maks i båd

Maks på vand

Yngling

17.00

18.00

2

10

Yngling

18.30

19.30

2

10

J/70

17.00

18.00

3

10

J/80

17.30

19.30

3

10

Opti (onsdag)

17.00

19.00

1

10

Generel opdatering samt opstart af skolesejlads - 18. maj 2020

 

Kære medlemmer

 

Dansk Idrætsforbund og Dansk Sejlunion har nu udstukket retningslinjer for, hvordan vi så småt kan begynde at åbne op for skolesejlads i Juniorafdelingen og i Seniorskolen. Vi er stadig pålagt en hel del begrænsninger – både i forhold til forsamlingsforbuddet på 10 personer og afstandskravet på 1 meter - hvilket betyder, at vi bliver nødt til at gennemføre undervisningen på en helt andet måde, end vi er vant til. Hvis det skal fungere på en forsvarlig måde, stiller det både krav til klubben med også til eleverne. Hvad angår klubbens øvrige aktiviteter er der desværre ikke de helt store nyheder.

 

Generelt for alle

 • Klublokalerne er forsat lukkede. Dog benytter Taarbæk Skole stadig klubhuset som nødskole. Det er nu også tilladt for bestyrelsen at benytte huset til administrativt brug.
 • Kælderen er åben for, at medlemmer kan hente og bringe grej til og fra kælderen, men det er ikke tilladt at tage ophold. Der må maksimalt være to personer i kælderen af gangen. Der er opstillet håndsprit på arbejdsbordet i kælderen.
 • Toiletterne er åbne til begrænset brug og bliver rengjort dagligt. Der er opstillet håndsæbe og håndsprit på toiletterne.
 • Med de nuværende regler er det stadig ikke tilladt at gennemføre aftenmatch. Aftenmatcherne er derfor udsat indtil andet meldes ud.

 

Skolesejlads i Juniorafdelingen og i Seniorskolen

 

Før sejltimen

 • Bliv hjemme vis du er syg eller føler dig utilpas.
 • Alle skal føle sig trygge ved opstarten. Vil du grundet situationen gerne vente med at deltage i undervisningen, har vi fuld forståelse for det. Du bedes blot give besked til enten Jørgen Ring eller Casper Strunge.
 • Hold minimum en meters afstand til de andre elever/instruktører.
 • Det er ikke muligt at benytte sejlklubbens fælles sejltøj og redningsveste. Du skal derfor benyttet dit eget grej. Er du ny i klubben, eller har du ikke selv sejltøj, kan du langtidslåne et sæt af klubbens sejltøj og/eller redningsvest. Det forudsætter dog, at du tager det hele med hjem, og at det kun er dig som benytter det fremover.
 • Mød op på havnen omklædt og klar. Omklædningsfaciliteter i klubhuset må stadig ikke benyttes.

 

Sejltimen

 • Der må maksimalt være 10 medlemmer af seniorskolen og 10 medlemmer af juniorafdeling på vandet af gangen. Det giver nogle udfordringer i forhold til antallet af både i og med at vi også begrænser antallet af personer i hver båd. Derfor bliver der i begge afdelinger ud over de øvrige ugedage også lavet undervisning mandag og fredag og eventuelt også i weekender, hvis behovet og lysten er der.
 • For at sikre adskillelse er Seniorskolens både placeret på midtermolen. Juniorafdelingens både er placeret på nordre mole.
 • Juniorafdelingen og Seniorskolen har forskudte starttidspunkter for undervisningen:
 

 • Vi håber at kunne starte sejltimerne op mandag den 25. maj 2020. Jørgen Ring og Casper Strunge vil forinden sende yderligere praktisk info ud til medlemmerne af Juniorafdelingen og Seniorskolen.

 

Efter sejltimen

 • Efter endt sejltime skal bådene og grejet altid rengøres grundigt. Der er lagt boatshampoo og svabere i alle bådene. Der er ligeledes lagt håndsprit i alle bådene.

 

Sommertur

Sommeren 2020 giver en enestående mulighed for at sejle rundt i de danske og måske de svenske farvande. Mulighederne for sommertur afhænger dog helt og holdent af, hvad der er tilladt til sommer; blandt andet skal afstandskravet tillade, at vi kan sejle op til 4 personer i samme båd, og vi skal kunne forsamles mere end 10 personer.

 

Såfremt retningslinjerne til den tid tillader det, vil Jørgen Ring arrangere sommertur i perioden fra den første uge i skolernes sommerferie til den 1. august 2020. Den første uge i skolernes sommerferie er oplagt for juniorer, da de færreste voksne har ferie.

 

Fra den 4. juli 2020 og frem til den 1. august 2020 har vi fået tilkendegivelser fra de ældste juniorer og ungseniorer om, at de gerne vil sejle sommertur. Det vil samtidig være oplagt, at seniorskoleelever kunne indgå i den del af turen. Turen kan også splittes op i flere perioder, så der sker besætningsskift undervejs, eksempelvis den 18. juli 2020.

 

Som sagt afhænger en eventuel sommertur fuldstændig af de retningslinjer som er gældende til den tid, men hvis det allerede nu lyder interessant, må du/I meget gerne tage kontakt til Jørgen Ring jring@jring.dkMed sejlerhilsener


Bestyrelsen

Så starter aftenmatcherne snart

Indkaldelse til generalforsamling

Foredrag om sejlads i Grønland

Regler og trim

Kalender for arrangementer og klubhus

 Flg. datoer er klubhuset   foreløbigt optaget:


 - 11. feb. Taarbæk Sejlklub

 - 6. mar. Privatarrangement
 - 10. mar. Taarbæk Sejlklub GF
 - 26. mar. Taarbæk Sejlklub

 - 27. mar. Taarbæk Sejlklub
 - 24. apr. Taarbæk Sejlklub
 - 1. maj Taarbæk Sejlklub

 - 8. maj Taarbæk Sejlklub

-  6.juni Scan-kap kapsejlads
 - 25. juni Taarbæk Sejlklub


 I vintermånederne er der sejl-   kluborienterede aktiviteter i   klubhuset mandag, tirsdag og   onsdag eftermiddag/aften


Meld dig ind i Taarbæk Sejlklub

ved at klikke her:

 

Indmelding


Leje af klubhus kontakt


klubhus @ taarbaek-sejlklub.dkKære medlem af

Taarbæk Sejlklub


Vi holder meget af tæt kontakt med vore medllemmer.


Derfor udsender vi lejlighedsvis e-mail til alle medllemmer.


Vi findes også på Facebook, hvor alle inviteres til at

deltage i dialogen.


Juniorafdelingen har deres egen side på Facebook. 
 
 
 

Kontaktformular