Taarbæk Sejlklub

Taarbæk Sejlklub

Nyheder i Taarbæk Sejlklub

Aflysning af seniormesterskab og Huggertpokal

Kære medlemmer


Efter mange og svære overvejelser er vi desværre nået frem til, at seniormesterskab 2020, som skulle være afviklet lørdag den 27. september 2020, aflyses.


Smittesituationen går lige i øjeblikket den forkerte vej i samfundet, og vi må se i øjnene, at setupet ved seniormesterskab, hvor mange forskellige personer sejler med hinanden i de samme både over en kort periode, ikke er det mest optimale under de nuværende forhold.


Vi har naturligvis overvejet, om seniormesterskabet kunne gennemføres i en anden ramme, men som sagerne står lige i øjeblikket, har vi ikke kunne finde en praktisk mulig måde, som vi føler, at vi kan stå inde for.


Det betyder samtidig også, at Huggert Pokalen - Ynglinge Liga 2, som skulle være gennemført søndag den 28. september 2020, ligeledes aflyses.


Som sagt er vi rigtig kede af at måtte aflyse, men vi håber også, at I har forståelse for beslutningen.


Mange hilsener


Kapsejladsudvalget

Seniormesterskab - Save the date

Kære medlemmer,


Med udgangspunkt i dagens skærpede forsamlingsforbud, hvor grænsen for forsamlinger sænkes til 50 personer i Lyngby-Taarbæk Kommune, og hvor sociale sammenkomster samtidig frarådes, afventer vi på nuværende tidspunkt yderligere retningslinjer for, om vi kan gennemføre Seniormesterskabet den 26. september 2020 som planlagt. Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at sige, om Seniormesterskabet kan gennemføres i et andet format, eller om vi helt må aflyse. Vi følger derfor situationen nøje - men reserver stadig datoen den 26. september 2020. Vi vender tilbage, når vi ved mere. 


Med venlig hilsen,

Bestyrelsen og kapsejladsudvalget.

Huggertpokal 2020

Taarbæk Sejlklub har fornøjelsen af at invitere til Huggerpokal for Ynglinge søndag den 27. september 2020. 


Du/I kan kan læse invitationen og info om tilmelding her

Taarbæk Rev Rundt

OBS OBS OBS

Det maksimale deltagerantal er nået, og vi har derfor lukket for tilmeldingen.

Kære venner, kære veninder og kære sejlerkammerater!


Lørdag den 29. august 2020 går starten til vores traditionsrige havkapsejlads Taarbæk Rev Rundt. Du/I kan læse invitationen til sejladsen her


Efter sejladsen vil der som altid blive serveret mole-G&T og andre forfriskninger. 


Fra kl.18 - 20 er der pølsevogn på havnen med pølser, bøfsandwich og flæskestegssandwich. Maden er gratis for alle tilmeldte deltagere i sejladsen. Derudover kan ikke-sejlende medlemmer også melde sig til gratis spisning - men der er et begrænset antal pladser, og de sejlende deltagere har førsteret. Vi må desværre ikke være mere end 100 deltagere. Der vil være salg af øl, vand og vin, og vi foretrækker Mobilepay af hensyn til Corona -  vi har ikke byttepenge af samme årsag. 


Vi må fordele os i klubhuset og på havnen - og så har Charlotte og Søren lånt os terrassen på Taarbæk Kro - og 1000 tak for det. Alt er under afstandshensynet i forbindelse med Corona.


Kodeordet er tilmelding, da vi skal kunne præsentere en deltagerliste, hvis politiet laver Corona-check og det er efter først til mølle princippet  

Tilmeldingsfrist er onsdag den 26. august 2020 kl. 12.00.


Tilmelding for ikke-sejlende på kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk

Tilmeldingen skal indeholde følgende oplysninger for ALLE deltagende: 

- Navn

- Telefonnummer

-  Ønskes spisning ?


Tilmelding for sejlende på kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk.   

Tilmeldingen skal indeholde følgende oplysninger for ALLE deltagende:   

- Bådtype

- Bådnavn

- Sejlnummer

- Navn på skipper

- Navne på besætning

- Telefonnummer

- Ønskes spisning ?

 

Tidsplan: 

12.30: Skippermøde, herunder gennemgang af banen og tildeling af individuelle starttider og udskænkning af forfriskninger.

13.00: Første båd starter.

14.00: Sidste båd starter.

17.00: Forventet samlet målgang.

16.40: Moleøl – G & T.

18.00: Spisning 


Med sejlerhilsen


Bestyrelsen

Opdatering i forbindelse med yderligere genåbning pr. den 8. juni 2020

 

Kære medlemmer

 

Sommeren er her, og det begynder for alvor at gå den rigtige vej med genåbningen.

 

Generelt for alle

 • Klubhuset og lokalerne er igen åben for brug under forudsætning af, at myndighedernes retningslinjer om afstand på minimum 1 meter, den enkeltes sundhedstilstand (bliv hjemme hvis du er syg eller har symptomer) og god hygiejne iagttages.
 • Ved brug af klubhuset opfordrer vi alle medlemmer til at hjælpe med at holde klubhuset rent og ordenligt. Efter brug af klubhuset skal man derfor rengøre/afspritte flader og genstande, som man har brugt og rydde ordenligt op efter sig.
 • Skolen benytter fortsat klublokalet og juniorrummet i dagtimerne, hvorfor det ikke er muligt at bruge klubhuset i hverdagene mellem kl. 08.00 og kl. 15.00.

 

Skolesejlads i Juniorafdelingen og i Seniorskolen.

 • De retningslinjer for før- under- og efter sejltimer som blev udsendt den 18. maj 2020 er fortsat gældende med den ændring, at der nu må være en samlet besætning på 5 personer i henholdsvis J/80 og J/70 og en besætning på 3 personer i Ynglingene. Samtidig må vi nu være op til 50 medlemmer af seniorskolen og 50 medlemmer af juniorafdelingen på vandet samtidig. Retningslinjerne fra den 18. maj 2020 kan findes på taarbaek-sejlklub.dk under nyheder.

 

Aftenmatch

 • Aftenmatcherne starter op mandag den 15. juni 2020 kl. 19.00.
 • For at overholde afstandskravet og undgå at fylde klubhuset med mennesker, vil præmieuddelingen som udgangspunkt indtil videre blive afholdt på selve havnen.
 • Der vil som vanligt blive solgt øl og sodavand, men der vil ikke blive serveret mad, som vi plejer. Dette skyldes dels, at sandwichdamerne i så fald tæller med i det samlede deltagerantal på 50 personer, men vi tænker også på generel hygiejne og hensynet til rengøring, da skolen som sagt stadig benytter klubhuset i dagtimerne.

 

 

Med sejlerhilsener

 

Bestyrelsen

Båd

Start

Slut

Maks i båd

Maks på vand

Yngling

17.00

18.00

2

10

Yngling

18.30

19.30

2

10

J/70

17.00

18.00

3

10

J/80

17.30

19.30

3

10

Opti (onsdag)

17.00

19.00

1

10

Generel opdatering samt opstart af skolesejlads - 18. maj 2020

 

Kære medlemmer

 

Dansk Idrætsforbund og Dansk Sejlunion har nu udstukket retningslinjer for, hvordan vi så småt kan begynde at åbne op for skolesejlads i Juniorafdelingen og i Seniorskolen. Vi er stadig pålagt en hel del begrænsninger – både i forhold til forsamlingsforbuddet på 10 personer og afstandskravet på 1 meter - hvilket betyder, at vi bliver nødt til at gennemføre undervisningen på en helt andet måde, end vi er vant til. Hvis det skal fungere på en forsvarlig måde, stiller det både krav til klubben med også til eleverne. Hvad angår klubbens øvrige aktiviteter er der desværre ikke de helt store nyheder.

 

Generelt for alle

 • Klublokalerne er forsat lukkede. Dog benytter Taarbæk Skole stadig klubhuset som nødskole. Det er nu også tilladt for bestyrelsen at benytte huset til administrativt brug.
 • Kælderen er åben for, at medlemmer kan hente og bringe grej til og fra kælderen, men det er ikke tilladt at tage ophold. Der må maksimalt være to personer i kælderen af gangen. Der er opstillet håndsprit på arbejdsbordet i kælderen.
 • Toiletterne er åbne til begrænset brug og bliver rengjort dagligt. Der er opstillet håndsæbe og håndsprit på toiletterne.
 • Med de nuværende regler er det stadig ikke tilladt at gennemføre aftenmatch. Aftenmatcherne er derfor udsat indtil andet meldes ud.

 

Skolesejlads i Juniorafdelingen og i Seniorskolen

 

Før sejltimen

 • Bliv hjemme vis du er syg eller føler dig utilpas.
 • Alle skal føle sig trygge ved opstarten. Vil du grundet situationen gerne vente med at deltage i undervisningen, har vi fuld forståelse for det. Du bedes blot give besked til enten Jørgen Ring eller Casper Strunge.
 • Hold minimum en meters afstand til de andre elever/instruktører.
 • Det er ikke muligt at benytte sejlklubbens fælles sejltøj og redningsveste. Du skal derfor benyttet dit eget grej. Er du ny i klubben, eller har du ikke selv sejltøj, kan du langtidslåne et sæt af klubbens sejltøj og/eller redningsvest. Det forudsætter dog, at du tager det hele med hjem, og at det kun er dig som benytter det fremover.
 • Mød op på havnen omklædt og klar. Omklædningsfaciliteter i klubhuset må stadig ikke benyttes.

 

Sejltimen

 • Der må maksimalt være 10 medlemmer af seniorskolen og 10 medlemmer af juniorafdeling på vandet af gangen. Det giver nogle udfordringer i forhold til antallet af både i og med at vi også begrænser antallet af personer i hver båd. Derfor bliver der i begge afdelinger ud over de øvrige ugedage også lavet undervisning mandag og fredag og eventuelt også i weekender, hvis behovet og lysten er der.
 • For at sikre adskillelse er Seniorskolens både placeret på midtermolen. Juniorafdelingens både er placeret på nordre mole.
 • Juniorafdelingen og Seniorskolen har forskudte starttidspunkter for undervisningen:
 

 • Vi håber at kunne starte sejltimerne op mandag den 25. maj 2020. Jørgen Ring og Casper Strunge vil forinden sende yderligere praktisk info ud til medlemmerne af Juniorafdelingen og Seniorskolen.

 

Efter sejltimen

 • Efter endt sejltime skal bådene og grejet altid rengøres grundigt. Der er lagt boatshampoo og svabere i alle bådene. Der er ligeledes lagt håndsprit i alle bådene.

 

Sommertur

Sommeren 2020 giver en enestående mulighed for at sejle rundt i de danske og måske de svenske farvande. Mulighederne for sommertur afhænger dog helt og holdent af, hvad der er tilladt til sommer; blandt andet skal afstandskravet tillade, at vi kan sejle op til 4 personer i samme båd, og vi skal kunne forsamles mere end 10 personer.

 

Såfremt retningslinjerne til den tid tillader det, vil Jørgen Ring arrangere sommertur i perioden fra den første uge i skolernes sommerferie til den 1. august 2020. Den første uge i skolernes sommerferie er oplagt for juniorer, da de færreste voksne har ferie.

 

Fra den 4. juli 2020 og frem til den 1. august 2020 har vi fået tilkendegivelser fra de ældste juniorer og ungseniorer om, at de gerne vil sejle sommertur. Det vil samtidig være oplagt, at seniorskoleelever kunne indgå i den del af turen. Turen kan også splittes op i flere perioder, så der sker besætningsskift undervejs, eksempelvis den 18. juli 2020.

 

Som sagt afhænger en eventuel sommertur fuldstændig af de retningslinjer som er gældende til den tid, men hvis det allerede nu lyder interessant, må du/I meget gerne tage kontakt til Jørgen Ring jring@jring.dkMed sejlerhilsener


Bestyrelsen

Så starter aftenmatcherne snart

Indkaldelse til generalforsamling

Foredrag om sejlads i Grønland

Regler og trim

Kalender for arrangementer og klubhus

 Flg. datoer er klubhuset   foreløbigt optaget:


 - 8.okt. kl.18 (foreningsudlån)

 - 31 okt. Taarbæk Sejlklub

 - 7.nov. Taarbæk Sejlklub

 - 12.nov. Kirkeklub

 - 27. nov. Taarbæk Sejlklub

 - 1.dec. Kirkeklub

 - 18.dec. Kirkeklub

 - 30 dec. - 1.jan.2021 (Nytår)

 - 9. jan. 2021 Taarbæk Sejlklub
 - 11. feb. Taarbæk Sejlklub

 - 6. mar. Privatarrangement
 - 10. mar. Taarbæk Sejlklub GF
 - 26. mar. Taarbæk Sejlklub

 - 27. mar. Taarbæk Sejlklub
 - 24. apr. Taarbæk Sejlklub
 - 1. maj Taarbæk Sejlklub

 - 8. maj Taarbæk Sejlklub
 - 25. juni Taarbæk Sejlklub


 I vintermånederne er der sejl-   kluborienterede aktiviteter i   klubhuset mandag, tirsdag og   onsdag eftermiddag/aften


Meld dig ind i Taarbæk Sejlklub

ved at klikke her:

 

Indmelding


Leje af klubhus kontakt


klubhus @ taarbaek-sejlklub.dkKære medlem af

Taarbæk Sejlklub


Vi holder meget af tæt kontakt med vore medllemmer.


Derfor udsender vi lejlighedsvis e-mail til alle medllemmer.


Vi findes også på Facebook, hvor alle inviteres til at

deltage i dialogen.


Juniorafdelingen har deres egen side på Facebook. 
 
 
 

Kontaktformular