Taarbæk Sejlklub

Taarbæk Sejlklub

Nyheder i Taarbæk Sejlklub

Aflysning af seniormesterskab og Huggertpokal

Kære medlemmer


Efter mange og svære overvejelser er vi desværre nået frem til, at seniormesterskab 2020, som skulle være afviklet lørdag den 27. september 2020, aflyses.


Smittesituationen går lige i øjeblikket den forkerte vej i samfundet, og vi må se i øjnene, at setupet ved seniormesterskab, hvor mange forskellige personer sejler med hinanden i de samme både over en kort periode, ikke er det mest optimale under de nuværende forhold.


Vi har naturligvis overvejet, om seniormesterskabet kunne gennemføres i en anden ramme, men som sagerne står lige i øjeblikket, har vi ikke kunne finde en praktisk mulig måde, som vi føler, at vi kan stå inde for.


Det betyder samtidig også, at Huggert Pokalen - Ynglinge Liga 2, som skulle være gennemført søndag den 28. september 2020, ligeledes aflyses.


Som sagt er vi rigtig kede af at måtte aflyse, men vi håber også, at I har forståelse for beslutningen.


Mange hilsener


Kapsejladsudvalget

Seniormesterskab - Save the date

Kære medlemmer,


Med udgangspunkt i dagens skærpede forsamlingsforbud, hvor grænsen for forsamlinger sænkes til 50 personer i Lyngby-Taarbæk Kommune, og hvor sociale sammenkomster samtidig frarådes, afventer vi på nuværende tidspunkt yderligere retningslinjer for, om vi kan gennemføre Seniormesterskabet den 26. september 2020 som planlagt. Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at sige, om Seniormesterskabet kan gennemføres i et andet format, eller om vi helt må aflyse. Vi følger derfor situationen nøje - men reserver stadig datoen den 26. september 2020. Vi vender tilbage, når vi ved mere. 


Med venlig hilsen,

Bestyrelsen og kapsejladsudvalget.

Huggertpokal 2020

Taarbæk Sejlklub har fornøjelsen af at invitere til Huggerpokal for Ynglinge søndag den 27. september 2020. 


Du/I kan kan læse invitationen og info om tilmelding her

Taarbæk Rev Rundt

OBS OBS OBS

Det maksimale deltagerantal er nået, og vi har derfor lukket for tilmeldingen.

Kære venner, kære veninder og kære sejlerkammerater!


Lørdag den 29. august 2020 går starten til vores traditionsrige havkapsejlads Taarbæk Rev Rundt. Du/I kan læse invitationen til sejladsen her


Efter sejladsen vil der som altid blive serveret mole-G&T og andre forfriskninger. 


Fra kl.18 - 20 er der pølsevogn på havnen med pølser, bøfsandwich og flæskestegssandwich. Maden er gratis for alle tilmeldte deltagere i sejladsen. Derudover kan ikke-sejlende medlemmer også melde sig til gratis spisning - men der er et begrænset antal pladser, og de sejlende deltagere har førsteret. Vi må desværre ikke være mere end 100 deltagere. Der vil være salg af øl, vand og vin, og vi foretrækker Mobilepay af hensyn til Corona -  vi har ikke byttepenge af samme årsag. 


Vi må fordele os i klubhuset og på havnen - og så har Charlotte og Søren lånt os terrassen på Taarbæk Kro - og 1000 tak for det. Alt er under afstandshensynet i forbindelse med Corona.


Kodeordet er tilmelding, da vi skal kunne præsentere en deltagerliste, hvis politiet laver Corona-check og det er efter først til mølle princippet  

Tilmeldingsfrist er onsdag den 26. august 2020 kl. 12.00.


Tilmelding for ikke-sejlende på kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk

Tilmeldingen skal indeholde følgende oplysninger for ALLE deltagende: 

- Navn

- Telefonnummer

-  Ønskes spisning ?


Tilmelding for sejlende på kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk.   

Tilmeldingen skal indeholde følgende oplysninger for ALLE deltagende:   

- Bådtype

- Bådnavn

- Sejlnummer

- Navn på skipper

- Navne på besætning

- Telefonnummer

- Ønskes spisning ?

 

Tidsplan: 

12.30: Skippermøde, herunder gennemgang af banen og tildeling af individuelle starttider og udskænkning af forfriskninger.

13.00: Første båd starter.

14.00: Sidste båd starter.

17.00: Forventet samlet målgang.

16.40: Moleøl – G & T.

18.00: Spisning 


Med sejlerhilsen


Bestyrelsen

Opdatering i forbindelse med yderligere genåbning pr. den 8. juni 2020

 

Kære medlemmer

 

Sommeren er her, og det begynder for alvor at gå den rigtige vej med genåbningen.

 

Generelt for alle

 • Klubhuset og lokalerne er igen åben for brug under forudsætning af, at myndighedernes retningslinjer om afstand på minimum 1 meter, den enkeltes sundhedstilstand (bliv hjemme hvis du er syg eller har symptomer) og god hygiejne iagttages.
 • Ved brug af klubhuset opfordrer vi alle medlemmer til at hjælpe med at holde klubhuset rent og ordenligt. Efter brug af klubhuset skal man derfor rengøre/afspritte flader og genstande, som man har brugt og rydde ordenligt op efter sig.
 • Skolen benytter fortsat klublokalet og juniorrummet i dagtimerne, hvorfor det ikke er muligt at bruge klubhuset i hverdagene mellem kl. 08.00 og kl. 15.00.

 

Skolesejlads i Juniorafdelingen og i Seniorskolen.

 • De retningslinjer for før- under- og efter sejltimer som blev udsendt den 18. maj 2020 er fortsat gældende med den ændring, at der nu må være en samlet besætning på 5 personer i henholdsvis J/80 og J/70 og en besætning på 3 personer i Ynglingene. Samtidig må vi nu være op til 50 medlemmer af seniorskolen og 50 medlemmer af juniorafdelingen på vandet samtidig. Retningslinjerne fra den 18. maj 2020 kan findes på taarbaek-sejlklub.dk under nyheder.

 

Aftenmatch

 • Aftenmatcherne starter op mandag den 15. juni 2020 kl. 19.00.
 • For at overholde afstandskravet og undgå at fylde klubhuset med mennesker, vil præmieuddelingen som udgangspunkt indtil videre blive afholdt på selve havnen.
 • Der vil som vanligt blive solgt øl og sodavand, men der vil ikke blive serveret mad, som vi plejer. Dette skyldes dels, at sandwichdamerne i så fald tæller med i det samlede deltagerantal på 50 personer, men vi tænker også på generel hygiejne og hensynet til rengøring, da skolen som sagt stadig benytter klubhuset i dagtimerne.

 

 

Med sejlerhilsener

 

Bestyrelsen

Kære medlemmer

 

Dansk Sejlunion, KDY og de øvrige klubber på Øresund inviterer til eskadresejlads lørdag den 13. juni 2020 i Københavns Havn, se invitationen her

 

Formålet med sejladsen er at indsamle midler til, at udsatte unge og ældre på plejehjem kan få en tur ud i naturen. Midlerne kommer fra donationer, så deltagelsener gratis. Så vi håber, at I vil gribe chancen til en hyggelig dag på vandet, hvor man samtidig er med til at støtte et godt formål.

 

Hvis I har lyst til at deltage, må I meget gerne tilmelde jer ved at skrive til stagepetersen2000@yahoo.dk hvor I oplyser hvad for en båd I deltager i. Det er bestemt ikke noget krav, men vi synes at det kunne være rigtig hyggeligt enten at sejle samlet til København eller alternativt at mødes ude foran Københavns Havn og sejle samlet ind. Mere info følger ved tilmelding.

 

Eventuel lån af klubbens både skal koordineres med enten Jørgen Ring eller Casper Strunge.

 

 

Med sejlerhilsen

 

Bestyrelsen

Generel opdatering samt opstart af skolesejlads - 18. maj 2020

 

Kære medlemmer

 

Dansk Idrætsforbund og Dansk Sejlunion har nu udstukket retningslinjer for, hvordan vi så småt kan begynde at åbne op for skolesejlads i Juniorafdelingen og i Seniorskolen. Vi er stadig pålagt en hel del begrænsninger – både i forhold til forsamlingsforbuddet på 10 personer og afstandskravet på 1 meter - hvilket betyder, at vi bliver nødt til at gennemføre undervisningen på en helt andet måde, end vi er vant til. Hvis det skal fungere på en forsvarlig måde, stiller det både krav til klubben med også til eleverne. Hvad angår klubbens øvrige aktiviteter er der desværre ikke de helt store nyheder.

 

Generelt for alle

 • Klublokalerne er forsat lukkede. Dog benytter Taarbæk Skole stadig klubhuset som nødskole. Det er nu også tilladt for bestyrelsen at benytte huset til administrativt brug.
 • Kælderen er åben for, at medlemmer kan hente og bringe grej til og fra kælderen, men det er ikke tilladt at tage ophold. Der må maksimalt være to personer i kælderen af gangen. Der er opstillet håndsprit på arbejdsbordet i kælderen.
 • Toiletterne er åbne til begrænset brug og bliver rengjort dagligt. Der er opstillet håndsæbe og håndsprit på toiletterne.
 • Med de nuværende regler er det stadig ikke tilladt at gennemføre aftenmatch. Aftenmatcherne er derfor udsat indtil andet meldes ud.

 

Skolesejlads i Juniorafdelingen og i Seniorskolen

 

Før sejltimen

 • Bliv hjemme vis du er syg eller føler dig utilpas.
 • Alle skal føle sig trygge ved opstarten. Vil du grundet situationen gerne vente med at deltage i undervisningen, har vi fuld forståelse for det. Du bedes blot give besked til enten Jørgen Ring eller Casper Strunge.
 • Hold minimum en meters afstand til de andre elever/instruktører.
 • Det er ikke muligt at benytte sejlklubbens fælles sejltøj og redningsveste. Du skal derfor benyttet dit eget grej. Er du ny i klubben, eller har du ikke selv sejltøj, kan du langtidslåne et sæt af klubbens sejltøj og/eller redningsvest. Det forudsætter dog, at du tager det hele med hjem, og at det kun er dig som benytter det fremover.
 • Mød op på havnen omklædt og klar. Omklædningsfaciliteter i klubhuset må stadig ikke benyttes.

 

Sejltimen

 • Der må maksimalt være 10 medlemmer af seniorskolen og 10 medlemmer af juniorafdeling på vandet af gangen. Det giver nogle udfordringer i forhold til antallet af både i og med at vi også begrænser antallet af personer i hver båd. Derfor bliver der i begge afdelinger ud over de øvrige ugedage også lavet undervisning mandag og fredag og eventuelt også i weekender, hvis behovet og lysten er der.
 • For at sikre adskillelse er Seniorskolens både placeret på midtermolen. Juniorafdelingens både er placeret på nordre mole.
 • Juniorafdelingen og Seniorskolen har forskudte starttidspunkter for undervisningen:
 

 • Vi håber at kunne starte sejltimerne op mandag den 25. maj 2020. Jørgen Ring og Casper Strunge vil forinden sende yderligere praktisk info ud til medlemmerne af Juniorafdelingen og Seniorskolen.

 

Efter sejltimen

 • Efter endt sejltime skal bådene og grejet altid rengøres grundigt. Der er lagt boatshampoo og svabere i alle bådene. Der er ligeledes lagt håndsprit i alle bådene.

 

Sommertur

Sommeren 2020 giver en enestående mulighed for at sejle rundt i de danske og måske de svenske farvande. Mulighederne for sommertur afhænger dog helt og holdent af, hvad der er tilladt til sommer; blandt andet skal afstandskravet tillade, at vi kan sejle op til 4 personer i samme båd, og vi skal kunne forsamles mere end 10 personer.

 

Såfremt retningslinjerne til den tid tillader det, vil Jørgen Ring arrangere sommertur i perioden fra den første uge i skolernes sommerferie til den 1. august 2020. Den første uge i skolernes sommerferie er oplagt for juniorer, da de færreste voksne har ferie.

 

Fra den 4. juli 2020 og frem til den 1. august 2020 har vi fået tilkendegivelser fra de ældste juniorer og ungseniorer om, at de gerne vil sejle sommertur. Det vil samtidig være oplagt, at seniorskoleelever kunne indgå i den del af turen. Turen kan også splittes op i flere perioder, så der sker besætningsskift undervejs, eksempelvis den 18. juli 2020.

 

Som sagt afhænger en eventuel sommertur fuldstændig af de retningslinjer som er gældende til den tid, men hvis det allerede nu lyder interessant, må du/I meget gerne tage kontakt til Jørgen Ring jring@jring.dkMed sejlerhilsener


Bestyrelsen

Båd

Start

Slut

Maks i båd

Maks på vand

Yngling

17.00

18.00

2

10

Yngling

18.30

19.30

2

10

J/70

17.00

18.00

3

10

J/80

17.30

19.30

3

10

Opti (onsdag)

17.00

19.00

1

10

Opdatering vedrørende aftenmatch pr. 11. maj 2020


Kære medlemmer


Idet vi stadig er underlagt et forsamlingsforbud på 10 personer, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at gennemføre aftenmatcher. Aftenmatcherne er derfor udsat indtil andet meldes ud. 


Med sejlerhilsen


Kapsejladsudvalget

Husk at vi livestreamer standerhejsningen på klubbens facebookside på lørdag den 2. maj kl. 15.00!!!!

Nødskole i klubhuset

Kære medlemmer,


På grund af den gældende situation med Corona og kravet om afstand mellem mennesker, vil Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Taarbæk Skole og Lyngby-Taarbæk kommune inddrage klubhuset som nødskole i dagtimerne. Skolen er voldsomt udfordret pladsmæssigt, og har det sidste stykke tid kun kunnet opfylde kravene, ved at inddrage udeområder som "klasselokaler". Heldigvis har vejret været tørt og solrigt, men vejrskiftet i øjeblikket gør behovet for indendørs faciliteter akut: 


Som sagt vil klubhuset være forbeholdt skolen i dagtimerne det næste stykke tid - gældende fra i morgen, fredag. Hvor længe er endnu uvist. Vi vil derfor henstille til alle medlemmer, om at udvise største hensyn ved eventuelt brug af klubhus og toiletter, da der er meget skærpede krav til hygiejne med rengøring flere gange om dagen. Så vidt muligt henvises der til havnens toiletter.


Standeren vil som tidligere udmeldt gå til tops nu på lørdag den 2. maj 2020 kl. 15.00. Der vil desværre ikke blive afholdt nogle former for arrangement, men vi vil prøve at livestreame seancen og formandens tale på klubbens Facebookside. Så følg med der på lørdag.


Med venlig hilsen,

Bestyrelsen i Taarbæk Sejlklub 

Opdatering af retningslinjer pr. 24. april 2020

 

 

Kære medlemmer

 

På baggrund af den nyeste udmelding fra henholdsvis Lyngby-Taarbæk Kommune, Dansk Idrætsforbund og Dansk Sejlunion kan vi nu så småt begynde at åbne op for nogle af klubbens aktiviteter igen. Bestyrelsen har derfor opdateret klubbens retningslinjer, så de ligger på linje med myndighedernes anbefalinger/udmeldinger.

 

Klubhuset:

 • Forbuddet mod at bruge klublokalerne, herunder også altaner, er fortsat gældende indtil andet meldes ud. Taarbæk Skole har forespurgt, om skolen eventuelt kan benytte klubhuset som nødskole for de ældre klasser. Det har bestyrelsen sagt ja til. Det kan derfor godt  være, at I kommer til at se en del børn og lærere i klubhuset, men det betyder samtidig at al anden brug af lokalerne stadig er forbudt.
 • Kælderen er åbnet op for, at medlemmer kan hente og bringe grej til og fra kælderen, men ophold er stadig ikke tilladt. Der må maksimalt befinde sig to personer i kælderen af gangen.
 • Toiletterne er åbne til begrænset brug og vil blive rengjort så ofte som muligt. Der vil blive stillet håndsæbe og håndsprit på toiletterne.

 

Bådklargøring:

 • Vi kan så småt påbegynde klargøringen af klubbens både. Der må maksimalt arbejde to personer på hver båd og afstanden på to meter skal stadig overholdes. De almindelig regler om maksimalt ti personer i grupper skal ligeledes overholdes. Bådklargøringen styres af en udpeget instruktør, som også holder justits med afstand og almindelig disciplin.

 

Afhentning af master:

 • Master skal fortsat være afhentet senest i dag den 24. april 2020.

 

Sejltimer:

 • Skolesejlads er indtil videre udsat på ubestemt tid. De nye udmeldinger fra kommunen, DIF og DS skaber nogle udfordringer i forhold til at gennemføre undervisning. Bestyrelsen har derfor kontaktet DS med henblik på at få klarlagt/uddybet visse forhold, inden vi kan træffe endelig beslutning om skolesejlads.
 • Vi regner derimod med at kunne påbegynde optimistsejlads så snart vandet bliver lidt varmere. Yderligere info herom vil blive udsendt af juniorlederen.
 • Når skolesejladsen til sin tid starter, vil det grundet smittefare ikke være muligt at bruge klubbens fælles sejltøj og redningsveste. Undervisningen skal derfor foregå i eget grej og udstyr.

 

Standerhejsning:

 • Standeren vil som tidligere udmeldt gå til tops lørdag den 2. maj 2020 kl. 15.00. Der vil desværre ikke blive afholdt nogle former for arrangement, men vi vil livestreame seancen og formandens tale, så følg med på klubbens facebookside.

 

Aftenmatch:

 • Aftenmatch er indtil videre udskudt til efter den 10. maj 2020, hvor der kommer en ny udmelding fra regeringen. Vi regner derfor med at kunne give en udmelding når vi nærmer os den 10. maj. I kan finde indbydelsen til aftenmatcherne på klubbens hjemmeside https://www.taarbaek-sejlklub.dk/kapsejlads/aftenmatch.html

 

 

Med sejlerhilsen

 

Bestyrelsen

Opdatering pr. 9. april 2020

Kære medlemmer

 

På baggrund af den seneste udmelding har vi i bestyrelsen lavet en opdatering i forhold til brug af klubhuset samt klubbens øvrige aktiviteter. Ligesom hos os er det sikkert begyndt at krible godt og grundigt i jer, for at komme i gang og på vandet. Desværre må vi nok bare indse, at vi kommer noget senere i gang med sæsonen, end vi plejer, og at situationen desværre har indflydelse på, hvad vi på nuværende tidspunkt kan gennemføre.

 

Klubhuset:

 • Forbuddet mod at bruge klubhuset forlænges til og med den 10. maj 2020.

 

Klubbens aktiviteter:

 • Alle klubbens aktiviteter, herunder undervisning, bådklargøring mv. er foreløbig udsat til efter den 10. maj 2020.
 • Standeren vil gå til tops den 2. maj 2020. Derimod er selve arrangementet omkring standerhejsningen med kanon, pølsevogn og komsammen desværre aflyst. Når vi vender tilbage til mere normale tilstande, hvor vi må mødes igen, vil vi lave et arrangement som substitut for standerhejsningen.
 • Klubbens aftenmatcher (invitation kan læses her) er udsat, indtil andet meldes ud.

 

Afhentning af master:

 • Roklubben kommer med deres både den 27. april 2020. Derfor skal masterne som tidligere udmeldt være afhentet seneste fredag den 24. april 2020. I den forbindelse må der maksimalt opholde sig 2 personer i skuret på damme tid.

 

 

Rigtig god påske

 

Bestyrelsen

Opdatering af retningslinjer pr. 27. marts 2020


Kære medlemmer

 

Foråret nærmer sig med hastige skridt, og det betyder samtidig, at bådklargøringen står for døren. Den nuværende situation vedrørende Corona Virus vil dog fortsat komme til at have indflydelse på, hvad vi må, og nok så vigtigt, hvad vi ikke må.

 

Derfor har klubben opdateret vores retningslinjer, som ligger på linje med de retningslinjer, som myndighederne har udstukket:

 

Brug af klubhuset:

 

 • Klubhuset er fortsat lukket for al brug og aktivitet til og med den 13. april 2020. Denne periode kan med kort varsel forlænges eller forkortes alt efter myndighedernes udmelding.

 

Afhentning af master:

 

 • Masterne skal være ude af masteskuret senest fredag den 24. april 2020.
 • I forbindelse med afhentning af master henstiller vi til:
 • At der maksimalt opholder sig to personer i masteskuret af gangen.
 • At der udvises respekt og holdes en afstand til hinanden på minimum to meter ude såvel som inde.

 

Bådklargøring af egne både:

 

 

 

Vi har selvfølgelig stor forståelse for, at retningslinjerne vil medføre gener for jer i forbindelse med bådklargøring af jeres både. Vi håber på den andens side også, at I vil udvise forståelse for den noget specielle situation, som samfundet befinder sig i.

 

 

Vi vil fortsat holde jer opdateret, når/hvis vi hører nærmere, som har indflydelse på klubbens aktiviteter og brug af klubhuset.

 

 

Med sejlerhilsen og pas godt på jer selv

 

Bestyrelsen

27. marts 2020


Opdateres.....

Orientering og forholdsregler ifm. Corona Virus

Kære medlemmer


Bestyrelsen har modtaget følgende fra Lyngby-Taarbæk Kommune, som vi naturligvis retter os efter:


Kære foreninger, der benytter kommunale klubhuse, spejderhuse mv.

 

I forlængelse af tidligere fremsendte mail om hvordan vi alle sammen skal passe på hinanden for at mindske coronasmitten, og derfor lukke idræts- og fritidstilbud, vil vi gøre jer særligt opmærksomme på, hvad vi mener, når vi skriver om lukning af kommunale klubhuse og spejderhuse.

 

Mange af jeres medlemmer har normalvis selv adgang til huset, så I bedes orientere jeres medlemmer om at husene er lukket.

 

Det betyder, at I fra i dag og indtil videre 2 uger frem ikke kan samles eller i det hele taget benytte husene til

 

 • Sociale arangementer, møder, generalforsamlinger, træning, eller andre former for aktiviteter

 

For roklubber og kanoklubber gælder det også udendørs træning.I forhold til Taarbæk Sejlklub betyder det helt konkret:


-  At klubhuset i ovennævnte periode ikke må benyttes (Personlige ting kan dog stadig hentes).

-  Alle varslede og daglige aktiviteter i ovennævnte periode så som foredragsaften, undervisning, tirsdags- og onsdagsgymnastik mv. er aflyst, indtil andet meldes ud.

- Udlejninger i ovennævnte periode annulleres og eventuelle indbetalinger tilbageføres. De berørte vil blive orienteret særskilt. Vi vil løbende orientere jer, og indordne os i forhold til myndighedernes anbefalinger og påbud. 

                   


Vi håber på forståelse for situationen og vilkårerne. 


Bestyrelsen 

13. marts 2020


                                                                                                       Opdateres..........
Foredragsaften

Kære medlemmer!


I inviteres hermed til spændende foredrag med Karsten Møller-Hansen d.19 marts kl.19.30 i klubhuset:


SY Marianne og 2 andre FTLF både (Foreningen til Langtursejladsens Fremme) sejlede i sommeren 2019 til Skt. Petersborg, gennem Russiske søer, floder og kanaler gennem Hvidehavet og Barentshavet til Norge. Derefter passerede de det østligste, nordligste, vestligste og tilslut det sydligste punkt i Norge, for endelig at komme hjem efter 4½ måned og 4.200 sømil. Karsten Møller-Hansen, skipper på Marianne, en Faurby 393, fortæller om den spændende tur. Der vil være mulighed for at købe øl, vin og vand.

Ordinær generalforsamling 2020                                                            24. februar 2020

Kære medlemmer


Onsdag den 11. marts 2020 kl. 19.30 afholdes der ordinær generalforsamling i klubhuset. Du/I kan finde indkalelse, beretning og regnskab nedenfor:


Indkaldelse

Årsberetning

Regnskab


Vel mødt 

Bestyrelsen

Sangaften

Taarbæk Sejlklubs nye sangbog er på vej i trykken, og vi inviterer derfor til middag og sangaften lørdag d.8/2 kl.18 i Taarbæk Sejlklub. Der bliver en forrygende menu bestående af Skipperlabskovs med purløg, rødbeder, smør og rugbrød - og citronfromage med flødeskum til dessert. Kuvertprisen er 120 kr. og der vil være olie til stemmebåndet til de sædvanlige uhørt lave barpriser. 


Tilmelding på thomasthue1@gmail.com med navne og antal snarest - der er begrænset antal pladser. Og så er der betaling på dagen.

Nytårskur 2020

Kære medlemmmer


Vi håber at alle har haft en god jul og et godt nytår. 


I den anledning inviteres I til nytårskur i klubben lørdag den 11. januar 2020 kl. 15.00. 


Med nytårshilsen

Bestyrelsen

Fredagsbar den 22. november

Kære veninder, venner og sejlerkammerater !


Vi må nok konstatere, at vi må finde på noget andet, end at sejle i denne mørke og ruskende tid.. Derfor vil klubben gerne invitere til fredagsbar fredag d. 22. november 2019 fra kl. 16.00. Der vil blive solgt øl, vand og vin til de sædvanlige rimelige priser. Så kom ned i klubben og få lidt løgnehistorier og nogle hyggelige timer i klubhuset.


Med sejlerhilsener,
Bestyrelsen

Standernedhaling

Kære medlemmer, sejlere og godtfolk,


Vi må desværre konstatere, at sejlsæsonen 2019 er ved at være opbrugt. Det river og rusker derude. Bladene på træerne har fået fine farver og vi må i Taarbæk Sejlklub finde på land - og på klubhusbaserede aktiviteter indendørs.


Vi vil derfor gerne invitere jer og jeres familie til Standernedhaling lørdag d.2 november kl.15 i klubhuset. Der vil være uddeling af årets Aftenmatch præmier, kanonsalut, klapsalver og kindkys, historier fra de store have og Øresund og et let traktement. Hyggeligt og alt i alt som vi plejer. 


Vandrepræmier bedes indleveret nypudsede og i indgraveret stand.

Seniormesterskab 2019

Kære venner, kære veninder og kære sejlerkammerater!


Lørdag den 28. september 2019 inviteres du/I til det traditionsrige seniormesterskab med efterfølgende frokost og præmieuddeling. 


Tilmeldigt kan ske enten på opslagstavlen i klubhuset eller til spork@live.dk


Læs invitationen og alle praktiske oplysninger her

Juniorweekend

Lørdag den 21. september vil vi arrangere en dagtur til Ven og retur, med frokost på Ven. Vi mødes kl 09, og forventer at være hjemme kl 17. Vi sejler i J80, Pulje, og eventuelt andre både.

Søndag  den 22. september arrangerer vi små kapsejladser om Juniormesterskab i TS, mød kl 10. Vi vil gerne afholde juniormesterskab i Yngling, og det kan vi gøre med både førere og gaster, alle kan deltage i alderen op til 19 år. Hvis der er optimistjolle sejlere nok vil, vi også arrangere et optimistjolle mesterskab.

Begge dag sørger vi for forplejning, deltagelse er gratis.

I kan deltage i en dage eller begge dage.

Tilmelding til Jørgen Ring på 20234543 eller mail jring@jring.dk

Taarbæk Rev Rundt

Så er tilmeldingen til årets hyggeligste sejlads og sommerfest åben. 

Revet skal rundes og bagefter står den på G&T på molen og middag i akvariet. 


For at være med til middagen er det ikke et krav, at du/I har sejlet med, så kom til tasterne og meld jer til!


Sejlads

Middag


Vel mødt!

Kære venner, kære veninder og kære sejlerkammerater!


Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, og mange af os sejler snart på tur i alle mulige og umulige retninger. Derfor vil klubben gerne invitere til fredagsbar den 28. juni 2019 fra kl. 16.00. Der vil blive solgt øl, vin og vand til sædvanlig rimelige priser. 


Så kom ned i klubben og få en sludder om, hvor turen går hen, for at ønske en rigtig god sommer - eller bare for at få nogle hyggelige timer i klubhuset. 


Med sejlserhilsen 

Bestyrelsen

Fredagsbar

Huggert Pokal 2019

Så er tilmeldingen til den traditionsrige Huggert Pokal åben. 


Konceptet vil i år være et lidt andet, da stævnet kun foregår over en dag og sejles i klubbens og Ynglinge Klubbens både. Der bliver derfor tale om mange små, men sjove sejladser. 


Om aftenen er der middag og præmieuddeling i klubhuset. 


Invitation


Så starter aftenmatcherne snart


Standerhejsning 2019

Fredagsbar

Kalender for arrangementer og klubhus

16/8 - privat arrangement

29/8 - Taarbæk Rev Rundt

18/9 - privat arrangement

27/9 - Seniormesterskab


I vintermånederne er der sejl-kluborienterede aktiviteter i klubhuset mandag, tirsdag og onsdag.


Meld dig ind i Taarbæk Sejlklub

ved at klikke her:

 

Indmelding


Leje af klubhus kontakt


klubhus @ taarbaek-sejlklub.dkKære medlem af

Taarbæk Sejlklub


Vi holder meget af tæt kontakt med vore medllemmer.


Derfor udsender vi lejlighedsvis e-mail til alle medllemmer.


Vi findes også på Facebook, hvor alle inviteres til at

deltage i dialogen.


Juniorafdelingen har deres egen side på Facebook. 
 
 
 

Kontaktformular

Taarbæk Sejlklub - Havnevej 6 - 2930 Klampenborg                   cvr: 16 46 62 12                                         Webmaster: Thomas Thue

Indkaldelse til generalforsamling

Foredrag om sejlads i Grønland

Regler og trim