Taarbæk Sejlklub

Nyheder i Taarbæk Sejlklub

Seniormesterskab 2023

Kære Venner, Kære Veninder og Kære Sejlsportskammerater !


Taarbæk Sejlklub byder, traditionen tro, igen velkommen til officielt Seniormesterskab 2023 for aktive seniormedlemmer i Taarbæk Sejlklub lørdag, den 30. september 2023 i farvandet udfor Taarbæk Havn. Tilmeldingskal ske i klubhuset eller til spork@live.dk. Alle er velkomne og hyggen plejer at være i top. Du/I kan læse invitationene her


Program

Kl. 08.30 - 09.15 Morgenmad. Velkomst og skippermøde. Gennemgang af TS-sejladsbestemmelser. Gennemgang af bane, starter og løbsopdeling.

Kl. 09.00 Lodtrækning om både/startrækkefølge

Kl. 09.55 Varselssignal 1.sejlads.

Kl. 10.00 – 15.00 Sejladser

Kl. ca.15.30 Frokost i TS klubhuset.


De bedste hilsner,

Taarbæk Sejlklub.

Juniormesterskab 2023

TS Junior mesterskab.

Søndag den 1. oktober 2023 kl. 10 afholder vi et Hyggeligt juniormesterskab for alle juniorer under 19 år.

Alle kan deltage.

Vi prøver at arrangere nogle små simple kapsejladser i Yngling og i optimistjolle, med start og mål fra søndre molehoved.

Vi sætter jer sammen i hold, så alle kan være med.

Efter sejladserne laver vi spisning og afslutning i klubhuset ca. kl. 14.30

Vi har traditionsbundne pokaler at sejle om, og vi finder andre præmier.

Tilmelding til jring@jring.dk senest onsdag den 21 sept.

Jeg vil meget gerne have tilsagn fra forældre eller andre sejlere, som vil hjælpe med det praktiske arbejde.

Det drejer sig især om dommerhjælp og hjælp med at arrangere spisning.

(Hvis vejret vil være bedre til en dagtur til anden havn i større både, så arranger vi det i stedet for, retur ca kl 17).S Junior mesterskab.

Søndag den 26 september kl. 10 afholder vi et Hyggeligt juniormesterskab for alle juniorer under 19 år.

Alle kan deltage.


Taarbæk Rev Rundt 2023

Kære medlemmer


Vi inviterer hermed - lidt sent - til den klassiske sejlads Taarbæk Rev Rundt Lørdag d.2/9. En hyggelig sejlads for alle - fra familier til de hurtige folk. Efterfølgende er der middag, og man kan melde sig til middagen, uden at have sejlet


Tilmeldingsfristen er tirsdag den 29. august 2023 kl. 12.00. Tilmeldinger til sejlads og til middag sendes til naestformand@taarbaek-sejlklub.dk.


Tilmeldingen skal indeholde følgende oplysninger:
- Bådtype
- Bådnavn
- Sejlnummer
- Navn på skipper
- Navn på besætning
- Telefonnummer
- Antal deltagere til bespisning (se særskilt invitation).


I kan se sejladsbestemmelserne her og invitationen til middag her


Vel mødt BestyrelsenAftenmatch 2023

Kære medlemmer!


Foråret er over os og sæsonen nærmer sig med hastige skridt. 


Derfor starter vi op for aftenmatcherne mandag den 1. maj 2023 kl. 19.00. Du/I kan læse mer i invitationen her


Vel mødt på startlinjen


Kapsejladsudvalget


Påske fredags bar

Kære medlemmer,


Fredag d.7/4 kl.16 er sejlklubbens påskebar åben med forfriskninger til symbolske priser og nypudsede raflebægre. Kom og pip med !

Indkaldelse til generalforsamling

Kære medlemmer !


I indkaldes hermed til Generalforsamling onsdag d.15 marts kl.19:30 i klubhuset. Vi håber på et stort og entusiastisk fremmøde, og der vil som altid være en lille forfriskning bagefter. Vi opfordrer endvidere til gennemlæsning af nedenstående materiale:


Indkaldelse og beretning

Regnskab

Orientering om køb af J/70

Invitation til sangaften

Kære medlemmer,

Så er det ved at være tid, til at varme de sprøde sangstemmer op med et velvalgt potpourri af sange fra Taarbæk Sejlklub sangbogen. Vi inviterer derfor til middag og sangaften fredag d.24/2 kl.18 i Taarbæk Sejlklub. Der bliver serveret en klassisk sejlermenu bestående af Boller i karry og rødgrød. Kuvertprisen er 130 kr. og der vil være olie til stemmebåndet til de sædvanlige uhørt lave barpriser. Rygter fra nordre mole fortæller, at der vil være en sangstyrmand tilstede med høj moralsk habitus, så det ikke straks ender i underlødige drukviser. Der bliver mulighed, for at tage en sangbog med hjem til eje og hjemmesyngning.

Tilmelding på naestformand@taarbaek-sejlklub.dk med navne og antal snarest - der er begrænset antal pladser. Og så er der betaling på dagen. Lettere maritim påklædning værdsættes.


Med sejlserhilsener

Bestyrelsen

Kalender for arrangementer og klubhus

I sommermånederne er der sejl kluborienterede aktiviteter i klubhuset mandag, tirsdag,onsdag og torsdag eftermiddag/aften.


fra oktober er der navigationsundervisning i klubhuset hver mandag. Fra oktober låner gymnastikklubben huset kl.20 om tirsdagen.


6/5   - Standerhejsning

2/6   - Huggertpokal

3/6   - Huggertpokal

4/6   - Huggertpokal

16/6 - Klubarrangement

1/7 -   Privat arrangement

29/7 - Privat arrangement

18/8 - DM i Spækhugger

19/8 - DM i Spækhugger

20/8 - DM i Spækhugger

26/8 - Privat arrangement

2/9   - Taarbæk Rev Rundt

9/9 -   Privat arrangement

30/9 - Seniormesterskab

1/10 - Juniormesterskab

5/10 - Bouleklubben låner

2/12 - Privat arrangement


Meld dig ind i Taarbæk Sejlklub

ved at klikke her:

 

Indmelding


Leje af klubhus kontakt


klubhus@taarbaek-sejlklub.dkKære medlem af

Taarbæk Sejlklub


Vi holder meget af tæt kontakt med vore medllemmer.


Derfor udsender vi lejlighedsvis e-mail til alle medllemmer.


Vi findes også på Facebook, hvor alle inviteres til at

deltage i dialogen.


Juniorafdelingen har deres egen side på Facebook.