Taarbæk Sejlklub

Nyheder i Taarbæk Sejlklub

Seniormesterskab 2021


Kære venner og sejlsportskammerater !


Lørdag d.25.september inviterer Taarbæk Sejlklub hermed til det traditionelle og festlige Seniormesterskab og efterfølgende frokost. Der er garanti for god stemning og hygge. Programmet er som følger:


Kl. 08.30 - 09.15 Morgenmad. Velkomst og skippermøde. Gennemgang af TS-sejladsbestemmelser. Gennemgang af bane, starter og løbsopdeling.
Kl. 09.00 Lodtrækning om både/startrækkefølge.
Kl. 09.55 Varselssignal 1.sejlads.
Kl. 10.00 – 15.00 Sejladser.
Kl. ca.15.30 Frokost i klubhuset.


Tilmelding på opslagstavlen i klubhuset ( tilmeldingsblanket bliver hængt op snarest ) eller pr. e-mail til spork@live.dk. Seneste tilmelding er tirsdag d. 21. september 2021.


InvitationIndkaldelse til GeneralforsamlingKære medlemmer,


Efter at have udskudt Generalforsamlingen flere gange pga. Corona, inviterer Taarbæk Sejlklub hermed til Generalforsamling fredag d.17. september kl.17 i klubhuset.


Vi håber på et stort og entusiastisk fremmøde, og forsøger i år at stimulere mødedeltagelsen ved at lade Generalforsamlingen glide direkte over i efterfølgende hyggelig fredagsbar med drikkevarer til vanligt lave priser. Nedenfor er indkaldelse, beretning og regnskab.


Indkaldelse og beretning


Regnskab


De bedste hilsner,

Bestyrelsen i Taarbæk SejlklubTaarbæk Rev Rundt 2021

Kære medlemmer,


I inviteres hermed til den klassiske kapsejlads Taarbæk Rev Rundt 2021 lørdag d.28. august. Det bliver en festlig to-trinsraket med kapsejlads og efterfølgende spisning. Kapsejladsen er ganske gratis at deltage i - spisningen efterfølgende koster 100 kr. pr. voksen og 50. for juniorer og børn.  Betaling for middagsarrangementet bedes overført til Taarbæk Sejlklubs konto regnr. 1551, kontonr. 4201263263 og er gældende som endelig tilmelding til spisning. Øl, vin og vand kan som altid købes til rimelige priser - husk rimeligt lige kontanter eller mobilepay på dagen.


Tilmelding til både sejladsen og middag skal ske til kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk senest den 25. august 2021 kl.12.00.


Invitation til fest

Invitation til sejlads


Taarbæk Sejlklub inviterer hermed i samarbejde med Scan-kap 99 Klubben til

Øresundsmesterskab/Trim-stævne søndag den 6. Juni 2021.


Stævnet er et trim-stævne for Scan-kap 99 både. I forbindelse med skippermødet vil der være et kort oplæg om sejltrim ved sejlmager Mads Christensen. Mads vil endvidere deltage på vandet, hvor han under sejladserne vil give tips om sejltrim.


På grund af corona-restriktioner vil der ikke være adgang for deltagerne til Taarbæk sejlklubs klubhus, hvorfor skippermøde og præmieuddeling afholdes på molen ud for klubhuset.


Klik her for invitation og program
Lidt praktik ifm. Standerhejsning

Kære medlemmer og sejlere,

 

Da forsamlingsloftet i forhold til Covid-19 bliver hævet til 75 personer, vil Standerhejsning i år foregå på havnen med tiltrængt festivitas og hygge - dog stadig under kontrollerede forhold og hensyntagen, så smittefaren er lavest mulig og myndighedernes gældende regulativer efterleves. Vi inviterer derfor til Standerhejsning d.8 maj kl.15 på Taarbæk Havn med pølsevogn og drikkevarer. 

 

Men i år foregår det via tilmelding på mail til webmaster@taarbaek-sejlklub.dk med navne på alle deltagende. Som sagt, må vi kun være 75 deltagende og vi lukker deltagerlisten, når vi har nået det magiske antal. Deltagene vil ved fremmødet på dagen modtage et adgangstegn til arrangementet af sejlklubbens hærdebrede dørmænd ved indgangen til det afspærrede område på havnen, hvor arrangementet afholdes.. 

 

Men fortvivl ikke, hvis I ikke når at komme på listen ! På dagen vil pølsevogn og deltagere befinde sig i et afspærret område, som jo max. må indeholde 75 personer. Vi vil derfor opfordre de registrerede deltagere til at aflevere deres adgangstegn efter endt spisning - eller forlade det afspærrede område medbringende mad og drikkevarer og trække i bådene eller ud på molen, så de absolut og meget tydeligt IKKE længere er en del af de 75 personer, som må være i det afspærrede område. Dermed er vi i stand til at byde de medlemmer, som helt tilfældigt er ude at spadsere lørdagstur på havnen mellem kl.15-17, på en pølse og lidt at drikke. 

 

Så hvis alle viser hensyn og medlemssind, kan vi komme rigtigt langt, uden at kompromittere de gældende regler eller udsætte nogen for unødig smittefare. 

 

 

Vi ses på havnen,

 

Bestyrelsen i Taarbæk Sejlklub

 

Standerhejsning, aftenmatch og generel info

Kære medlemmer, sejlere og bolværksmatroser !

 

Vi er ikke faldet ned i Corona-sløvsind i Taarbæk Sejlklub, men har, delvist tålmodigt, ventet på forår og regeringens udmeldinger i forhold til Corona. Og det ser stille og roligt ud til, at tågerne letter over Taarbæk Havn og mulighederne åbner sig. Vi har en del sociale arrangementer i støbeskeen, men vi respekterer selvfølgeligt, at alle gældende regler skal følges, og at alle skal føle sig trygge. Indtil da har vi følgende helt konkrete aktiviteter - for først og fremmest skal der sejles !:

 

Den 6. maj hæves forsamlingsloftet til 75 personer. Dette betyder, at vi kan afholde Standerhejsning lørdag den 8. maj 2021 kl. 15.00 på Taarbæk havn. Så sæt straks kryds i kalenderen - vi vender tilbage snarest med flere hyggelige detaljer. Men det bliver nok meget, som det plejer !

 

Aftenmatch 2021 starter mandag den 3. maj med et loft på deltagerantallet på 50 pers inkl. dommere. Der vil til at starte med ikke blive serveret mad, og præmieuddeling foregår på havnen, da klubhuset stadig ikke er åbent. Invitationen til Aftenmatch kan ses her

 

Vi ved endnu ikke, hvornår klubhuset kan åbne igen (udover at der må klædes om og hentes værktøj i kælderen). Fra den 21. april må huset benyttes til undervisning for maks ti unge under 18. Men hvornår det må benyttes af alle uden Coronapas mv., får vi vel snart at vide af kommunen og DS. 

 

Juniorundervisningen starter den 4. maj. - og det ser ud til, at vi har fået ekstra mange juniorer i klubben. Så sejlundervisningen foregår fremover med aktiv tilmelding til sejltimer hver uge via Holdsport - også for førere, trænere og forældre, som vil hjælpe. Og forældre må meget gerne hjælpe. Tilmeldingen til de ugentlige sejltimer er supervigtig, da det er en forudsætning, for at vi kan fordele elever og trænere på de 3 sejldage. Der er sendt mail ud til medlemmerne af juniorskolen om dette. Sejltimerne ligger tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 17-19. Om tirsdagen vil vi forsøge også at sejle i optimistjoller.

 

Bådstatus:

Vores 3 Ynglinge, J70 og den ene J80, og gummibåden er sejlklare, og optimistjollerne venter på, at der bliver plads til dem på Taarbæk havn, når de fleste både er kommet i vandet. Ikke-afhentede master skal være ude af masteskuret senest lørdag d.24/4.

 

Alt i alt er vi godt på vej med en forhåbentlig mere "normal" sejlsæson, og der bliver skruet mere og mere op for aktiviteter, skriverier og hygge, i takt med at regeringen og den aktuelle status på Corona åbner for flere og flere muligheder.

 

Vi ses på havnen !

Bestyrelsen i Taarbæk Sejlklub

Så starter aftenmatcherne snart

Indkaldelse til generalforsamling

Foredrag om sejlads i Grønland

Kalender for arrangementer og klubhus

 Flg. datoer er klubhuset   foreløbigt optaget:


26/8 - LTK's kystsikringsprojekt               holder åbent infomøde                 fra kl.9-17

28/8 - Taarbæk Rev Rundt og                  sommermiddag

11/9 -  DM i Yngling

12/9 -  DM i Yngling

17/9 -  Generalforsamling og                    fredagsbar

21/9 -  Kirkeklub kl.10-14

25/9 -  Seniormesterskab

26/9 -  Juniormesterskab

30/9 -  LTK's kystsikringsprojekt             holder åbent kontor fra                 kl.9-17

12/10 - Kirkeklub kl.10-14

26/10 - Kirkeklub kl.10-14

6/11 -   Standernedhaling

8/11 -  Hjertestarterkursus

9/11 -  Kirkeklub kl.10-14

16/11 - LTK's kystsikringsprojekt             holder åbent kontor fra                 kl.9-17

22/11 - Borgerforeningen låner                huset

23/11 - Kirkeklub kl.10-14

26/11 - Privat arrangement

7/12 -  Kirkeklub kl.16-22

13/12 - LTK's kystsikringsprojekt             holder åbent kontor fra                 kl.9-17 I vintermånederne er der sejl-   kluborienterede aktiviteter i   klubhuset onsdag og torsdag eftermiddag/aften


Meld dig ind i Taarbæk Sejlklub

ved at klikke her:

 

Indmelding


Leje af klubhus kontakt


klubhus @ taarbaek-sejlklub.dkKære medlem af

Taarbæk Sejlklub


Vi holder meget af tæt kontakt med vore medllemmer.


Derfor udsender vi lejlighedsvis e-mail til alle medllemmer.


Vi findes også på Facebook, hvor alle inviteres til at

deltage i dialogen.


Juniorafdelingen har deres egen side på Facebook. 
 
 
 

Kontaktformular