Taarbæk Sejlklub

Nyheder i Taarbæk Sejlklub

Sæsonstart 2024

Kære medlemmer, sejlere og godtfolk,


Solen skinner faktisk ind imellem, trætoppene er ved at grønnes og anemonerne gør det, de er bedst til. Der skal slibes, males, pudses og pusles på havnen, og bådene skal have vand under kølen.


Derfor inviterer Taarbæk Sejlklub hermed alle vores yndlingsmedlemmer til Standerhejsning lørdag den 4. maj kl.15. Tag familien med til et par hyggelige timer på havnen, hvor vi i dagens anledning pynter op med en skinkekutter og drikkevarer, så vi sammen kan skyde sejlsæsonen igang på behørig vis. Husk at tage godt vejr med.


Aftenmatchsæsonen starter op den 6. Maj - se detaljerne her - vi håber, at se alle sejlere på startlinjen.


OG masterne skal være ude af masteskuret senest lørdag den 27. April kl. 12.00. Overskrides dette, låses masterne fast og kan kun indløses med en kasse øl til bestyrelsen........😊


Sidst - men ikke mindst. Gå gerne foråret i møde i det lækre Taarbæk Sejlklub klubtøj til damer, herrer og børn. Der er lækre jakker og veste med stretch - der er trøjer, T-shirts, polo'er og der er kasketter og tasker. Se udvalget på https://tsk.sportyfied.com


De bedste hilsner,

Bestyrelsen i Taarbæk Sejlklub.

Indkaldelse til generalforsamling 2024


Kære medlemmer !


I indkaldes hermed til Generalforsamling onsdag d.13 marts kl.19:30 i klubhuset.Vi håber som altid på et stort og entusiastisk fremmøde, og kvitterer med en lille forfriskning bagefter. Vi opfordrer endvidere til gennemlæsning af indkaldelse og regnskab:


Indkaldelse og beretninger

Regnskab
Med venlig hilsen,

Bestyrelsen iTaarbækSejlklub

Standernedhaling 2023

Kære medlemmer, sejlere og godtfolk,


Vi må desværre endnu engang konstatere, at selvom vi har haft en fin eftersommer, er det nu blevet blæsende og koldere - og dagen er aftaget med knapt 8 timer siden solhverv. Det betyder desværre, at sejlsæsonen er godt brugt, og at vii Taarbæk Sejlklub må finde på aktiviteter indendørs i vores hyggelige klubhus.


I denne anledning vil vi gerne invitere jer og jeres familie tilStandernedhalinglørdag d.4/11 kl.15i klubhuset.Der vil være uddeling af årets Aftenmatch præmier, kanonsalut, klapsalver og kindkys, (løgne)historier fra de store have og Øresund og et let traktement. Hyggeligt og alt i alt som vi plejer.


Vi skal minde om, at vandrepokaler skal tilbageleveres i nypudset og indgraveret stand senest dagen før standernedhalingen. Vedhæftet er resultaterne af Aftenmatch 2023. I kan se det samlede resultat fra årets aftenmatcher her:

1. løb skipper

1. løb gast

2. løb skipper

2. løb gast

3. løb skipper

3. løb gast

Seniormesterskab 2023

Kære Venner, Kære Veninder og Kære Sejlsportskammerater !


Taarbæk Sejlklub byder, traditionen tro, igen velkommen til officielt Seniormesterskab 2023 for aktive seniormedlemmer i Taarbæk Sejlklub lørdag, den 30. september 2023 i farvandet udfor Taarbæk Havn. Tilmeldingskal ske i klubhuset eller til spork@live.dk. Alle er velkomne og hyggen plejer at være i top. Du/I kan læse invitationene her


Program

Kl. 08.30 - 09.15 Morgenmad. Velkomst og skippermøde. Gennemgang af TS-sejladsbestemmelser. Gennemgang af bane, starter og løbsopdeling.

Kl. 09.00 Lodtrækning om både/startrækkefølge

Kl. 09.55 Varselssignal 1.sejlads.

Kl. 10.00 – 15.00 Sejladser

Kl. ca.15.30 Frokost i TS klubhuset.


De bedste hilsner,

Taarbæk Sejlklub.

Juniormesterskab 2023

TS Junior mesterskab.

Søndag den 1. oktober 2023 kl. 10 afholder vi et Hyggeligt juniormesterskab for alle juniorer under 19 år.

Alle kan deltage.

Vi prøver at arrangere nogle små simple kapsejladser i Yngling og i optimistjolle, med start og mål fra søndre molehoved.

Vi sætter jer sammen i hold, så alle kan være med.

Efter sejladserne laver vi spisning og afslutning i klubhuset ca. kl. 14.30

Vi har traditionsbundne pokaler at sejle om, og vi finder andre præmier.

Tilmelding til jring@jring.dk senest onsdag den 21 sept.

Jeg vil meget gerne have tilsagn fra forældre eller andre sejlere, som vil hjælpe med det praktiske arbejde.

Det drejer sig især om dommerhjælp og hjælp med at arrangere spisning.

(Hvis vejret vil være bedre til en dagtur til anden havn i større både, så arranger vi det i stedet for, retur ca kl 17).S Junior mesterskab.

Søndag den 26 september kl. 10 afholder vi et Hyggeligt juniormesterskab for alle juniorer under 19 år.

Alle kan deltage.


Taarbæk Rev Rundt 2023

Kære medlemmer


Vi inviterer hermed - lidt sent - til den klassiske sejlads Taarbæk Rev Rundt Lørdag d.2/9. En hyggelig sejlads for alle - fra familier til de hurtige folk. Efterfølgende er der middag, og man kan melde sig til middagen, uden at have sejlet


Tilmeldingsfristen er tirsdag den 29. august 2023 kl. 12.00. Tilmeldinger til sejlads og til middag sendes til naestformand@taarbaek-sejlklub.dk.


Tilmeldingen skal indeholde følgende oplysninger:
- Bådtype
- Bådnavn
- Sejlnummer
- Navn på skipper
- Navn på besætning
- Telefonnummer
- Antal deltagere til bespisning (se særskilt invitation).


I kan se sejladsbestemmelserne her og invitationen til middag her


Vel mødt BestyrelsenAftenmatch 2023

Kære medlemmer!


Foråret er over os og sæsonen nærmer sig med hastige skridt. 


Derfor starter vi op for aftenmatcherne mandag den 1. maj 2023 kl. 19.00. Du/I kan læse mer i invitationen her


Vel mødt på startlinjen


Kapsejladsudvalget


Kalender for arrangementer og klubhus

I sommermånederne er der sejl kluborienterede aktiviteter i klubhuset mandag, tirsdag,onsdag og torsdag eftermiddag/aften.


fra d.23.oktober er der navigationsundervisning i klubhuset mandag kl.17-20.. Fra oktober låner gymnastikklubben huset kl.20 om tirsdagen.


9/4   - Kirkeklub kl.17-20

23/4 - Kirkeklub om dagen

27/4 - Sejlklubben Sundet låner

28/4 - Sejlklubben Sundet låner

3/5   - Privat arrangement 

4/5   - Standerhejsning

6/5  -  Første aftenmatch

12/5 - Privat arrangement

12/6 - Filmoptagelse nat/morgen

16/6 - Privat arrangement

22/6 - Privat arrangement

23/6 - Sankt Hans

16/8 - Sejlklubarrangement

31/8 - Taarbæk Rev Rundt

28/9 - Seniormesterskab

2/11 - Standernedhaling
Meld dig ind i Taarbæk Sejlklub

ved at klikke her:

 

Indmelding


Leje af klubhus kontakt


klubhus@taarbaek-sejlklub.dkKære medlem af

Taarbæk Sejlklub


Vi holder meget af tæt kontakt med vore medllemmer.


Derfor udsender vi lejlighedsvis e-mail til alle medllemmer.


Vi findes også på Facebook, hvor alle inviteres til at

deltage i dialogen.


Juniorafdelingen har deres egen side på Facebook.