Nøglereglement

Nøglebrikker

 

For at kunne komme ind i klubhuset efter den 1/5, skal du opdatere nøglebrikken, ved at føre den hen over den sorte boks, som sidder på muren når I kommer op af trappen.

Derefter er brikken opdateret, og kan anvendes som normalt ved døren.


Nøglereglement for Taarbæk Sejlklubs klubhus


§ 1 Nedenstående regler gælder for brug og udlevering af nøglebrikker til Taarbæk Sejlklubs klubhus.


§ 2. Alle aktive medlemmer af Taarbæk Sejlklub modtager en nøglebrik til Taarbæk Sejlklubs klubhus uden beregning.


§ 3. Alle medlemmer af Taarbæk Sejlklubs juniorafdeling modtager en nøglebrik til Taarbæk Sejlklubs klubhus uden beregning.


§ 4. Alle registrerede nøgleindehavere kan få udskiftet nøgle til nøglebrik. Klubbens nøgledeposita udbetales ikke således at medlemmerne ikke får tilbagebetalt depositum fra tidligere.


§ 5. Nøglebrikker for aktive samt junior medlemmer virker til kælderen og klublokalerne i Taarbæk Sejlklubs klubhus.


§ 6. Alle udleverede nøglebrikker er Taarbæk Sejlklubs ejendom og skal tilbageleveres til klubben ved udmeldelse eller ved overgang til støttemedlemskab.


§ 7. Nøglebrikken er personligt udleveret til det enkelte medlem og må ikke videreoverdrages til andre personer.


§ 8. Ved bortkomst af nøglebrik skal der straks rettes henvendelse til Taarbæk Sejlklubs medlemsadministrator på medlemsadm@taarbaek-sejlklub.dk med henblik på spærring af nøglebrik. Medlemmet vil mod betaling af administrationsgebyr på dkr. 25 kr. modtage en ny nøglebrik. Dette beløb kan til enhver tid reguleres af Taarbæk Sejlklubs bestyrelse.


§ 9. Taarbæk Sejlklubs bestyrelse kan til hver en tid lukke medlemmers nøglebrik ved misbrug eller manglende betaling af kontingent.


§ 10. Medlemmer skal overholde ordensreglementet for brug af Taarbæk Sejlklubs klubhus og bestyrelsen kan til en hver tid rømme klubhuset..