Kontingent

Kontingent  – Taarbæk Sejlklub


Ungdom


Optimist 7-12 år       kr. 500 *)

Junior 8-19 år          kr. 500 *)

Ungsenior 20-25 år  kr. 500


*) kontingentet for juniorer og optimister nedbringes fra oprindeligt 1.000 kr. til 500 kr. ved at indtægtsføre tilskud fra fondsmidler, indtil pengene er forbrugt. 

 

Aktive


Senior                    kr. 900

Seniorægtefælle    kr. 250

 

Støttemedlem/passive


Passiv senior         kr. 500 

Passiv ægtefælle   kr. 250

 

Faciliteter i klubben


Stort skab             kr.  115

Jolleskab              kr.  140

Kajak                    kr.  265

Jolle                      kr.  950

 

Seniorskole        kr. 1.200

 

Indmeldelse          kr. 150