Vores splitflag

Derfor flager vi med splitflag i Taarbæk Sejlklub


Sophus Laurits Kristian Petersen blev født den 3. oktober 1894 og var allerede i sine unge dage en foretagsom mand. Sophus var fisker, men samtidig en professionel og dygtig sejlsportsmand som bl.a. blev udtaget til Olympiaden i Helsingfors i 1940. Desværre blev Olympiaden i 1940 ikke til noget, men det er en helt anden historie.


Mange år tidligere, nemlig lige omkring 1915 havde Kong Christian den X fået en fast havneplads i Taarbæk Havn, hvor hans båd RITA, en 10m i R klassen lå ved midtermolen på den søndre side. Kongen var en flittig sejler og en af hans mænd i Taarbæk var Sophus.


En vidunderlig vår sommerdag i begyndelsen af tyverne kommer RITA lænsende for en blid østlig bør med spiler sat og let flyvende sejl med kurs mod Taarbæk.


Kongen rejser sig op, ser ind på havnen og spørger: ”Sig mig engang min gode Sophus, hvorfor flager vi med studsflag og ikke med splitflag på min havn?”


Sophus rejser sig derpå resolut op og svarer: ”Deres majestæt, det skal ikke gentage sig oftere. For fremtiden vil jeg og mine efterkommere drage omsorg for, at der altid vil blive flaget med splitflag på Taarbæk Havn!”.


Sophus Laurits Kristian Petersen var havnefoged i Taarbæk Havn fra midten af fyrrerne og frem til sin pension i begyndelsen af tresserne og sådan husker jeg, at han fortalte mig sin historie.John Petersen,

tidl. formand for Taarbæk Sejlklub

Fra Taarbæk Nyt, No. 115 Julen 2002, side 5


Bekendtgørelse om benyttelse af yachtflag


Efter at indregistreringen af lystfartøjer er ophørt, vil det ikke som hidtil være nødvendigt at indgive andragende om tilladelse til førelse af det ved kgl. resolution af 15. august 1865 approberede flag for danske lystyachter.


Dette flag, der består af det danske orlogsflag med bogstaverne Y. F. i gult i den øverste firkant nærmest stangen, kan herefter føres på sådanne, herboende danske tilhørende, dæksbåde (halvdæksbåde), som udelukkende er bestemt til lystfart.


Tilladelsen til benyttelse af yachtflaget bortfalder, hvis fartøjet måtte blive anvendt til fragtfart, passagerfart eller nogen anden art af erhvervsforetagende.


Statsministeriet, den 11. oktober 1957.


H. C. Hansen.


    /F Grage.