Leje af klubhus


Taarbæk Sejlklub –  leje af klubhus til private formål.


Henvendelser vedrørende leje af klubhus sendes på mail til: klubhus @ taarbaek-sejlklub.dk (bemærk at der er indsat mellemrum på hver side af @ i ovenståemde mailadresse, for at undgå mailspamming).

 

 • Klubhuset er primært til brug for klubbens aktiviteter og medlemmer, og er i sejlsæsonen også åbent for havnens gæstesejlere.
 • Andre klubber og organisationer i nærområdet kan låne klubhuset til generalforsamlinger, møder og andet.
 • Klubaktiviteter, hvor klubhuset anvendes, bliver registreret i kalenderen på klubbens hjemmeside, og klubben tilstræber at have disse kalenderfastlagt 12 måneder frem i tiden. Bestyrelsen forbeholder sig dog ret til løbende ændringer og tilføjelser til kalender.
 • Aktive medlemmer (over 18 år) af Taarbæk Sejlklub kan leje klubhuset til private formål, forudsat at huset er ledigt, og at det ikke er til gene for sejlklubbens klubaktiviteter.
 • Hvis man ikke er medlem eller er passivt medlem, forudsætter leje af Taarbæk Sejlklub, at man bliver aktivt medlem af klubben – priser og indmeldelsesprocedure findes på klubbens hjemmeside
 • Regler for udlejning. Hvordan og hvornår kan der lejes til private formål?
  • Udlejning af klubben til private formål aftales med sejlklubbens udlejnings- ansvarlige på klubhus @ taarbaek-sejlklub.dk
  • Reservation kan fremsendes op til 6 måneder før ønsket lejedato. Endeligt tilsagn fra bestyrelsen kan dog først forventes 4 måneder før.
  • Uden for sejlsæsonen - dvs. i perioden mellem standernedhaling og stander- ophaling (datoer ses i kalender) – vil man kunne leje huset en dag eller over en weekend, såfremt huset ikke er reserveret til klubaktiviteter eller allerede er udlejet.
  • I sejlsæsonen kan huset højst udlejes 2 gange pr. måned og kun ugedage frem til lørdag morgen kl 9 ( altså er lørdag og søndag ikke udlejningsdage ). Der kan kun undtagelsesvist forventes tilladelse til udlejning i perioden fra stander-hejsning og frem til Skt. Hans, da dette er højsæson for medlemmers og gæstesejleres anvendelse af huset.

 

Lejevilkår


 • Huset kan bruges til arrangementer med max 50 personer. Der er siddepladser til ca. 40 personer. Udlejning skal altid ske med klubmedlemmet som tilstedeværende deltager i arrangementet.
 • Betaling skal ske til klubbens konto, reg.nr. 1551 kontonr. 4201 263 263 eller via mobilepay 24570, mindst 14 dage forud for arrangementets afholdelse. Husk at angive navn, samt en tekst med ”leje af klubhus” og lejedato – desuden skal der sendes en mail til klubhus @ taarbaek-sejlklub.dk med meddelelse om, at betaling er sket
 • Ved udlejning sættes lejer i kontakt til en husansvarlig, som sørger for instruktion og nøgler og som skal kontaktes ved aflevering af huset. Den husansvarlige er klubbens repræsentant ved aflevering og gennemgang af huset efter udlejning.
 • Huset skal tilbageleveres i mindst samme stand, som det blev modtaget, dvs. alt skal vaskes op og sættes på plads i de respektive skabe, møbler mv. skal ligeledes sættes på plads, køleskabe skal tømmes og alt medbragt fjernes fra huset. Borde tørres af, gulve fejes/støvsuges og toiletterne rengøres. I tilfælde af manglende rengøring forbeholder sejlklubben sig retten til at iværksætte rengøring på lejers regning
 • Alt affald, herunder tomme flasker, skal fjernes fra klubhusets område – klubbens kom-munale affaldsspand må ikke benyttes. Der findes flaskecontainer i havnens nordlige del
 • Man skal som udgangspunkt selv medbringe viskestykker, eventuelt toiletpapir, køkkenruller, håndsæbe, opvaskemiddel til håndvask og opvaskemaskine mv.
 • Man må gerne anvende klubhusets service og glas mv. Går noget i stykker, skal det meddeles til den husansvarlige og erstattes. Klubben stiller overheadprojektor og højtaler (Soundboks) til rådighed. Private højtalere må ikke benyttes i klubhuset.
 • Lejeren hæfter fuldt ud for eventuelle skader eller mangler efter endt lejeperiode.
 • Hvis man ønsker at anvende gasgrillen på terrassen, skal den efterlades i rengjort tilstand.
 • I tilfælde af lejers aflysning mere end 1 uge før lejetidspunktet koster det kr. 250,- hvad enten huset lejes ud til anden side eller ej. Hvis man aflyser mindre end 1 uge før lejetidspunktet, får man som udgangspunkt ikke sine penge retur.
 • Ved udlejning af klubhuset til private formål, må det forventes, at der kan være let klubaktivitet i sejlkælderen og/eller i bestyrelseslokalet
 • Af hensyn til klubbens omdømme, skal der udvises specielt hensyn til naboerne. Evt klager fra naboer skal respekteres. I modsat fald er klubben berettiget til at stoppe festen.
 • Når huset forlades, lukkes alle vinduer, og alle altandøre samt yderdøre låses.

 

Hvis man ønsker at leje klubhuset til private formål, skriver man til klubhus @ taarbaek-sejlklub.dk  med angivelse af medlemsstatus, navn, ønskede lejetidspunkt, formål mv., og man vil herefter få svar hurtigst muligt. Se dog tidsfrister vedr. reservationer ovenfor


Disse regler er vedtaget på bestyrelsesmødet den 12 juni 2019 og vil gælde i en prøveperiode på to år.

 

Priser for leje af Taarbæk Sejlklub.


Pr. døgn,  fra kl. 09:00-09:00                                                1200 Kr.

Weekend, helligdag eller lign                                               2500 Kr.