Duelighedsbevis

Som medlem af Taarbæk Sejlklub har du mulighed for at tage Søfartsstyrelsens duelighedsbevis.  N

Forløbet består af teoretisk undervisning som foregår om vinteren. Her undervises i navigation, førstehjælp etc.  For at deltage skal du være medlem af Taarbæk Sejlklub. Herunder skal der påregnes udgifter til undervisningsmaterialer i størrelsesordenen 200 kr.  Først på foråret afsluttes forløbet med en skriftlig og mundtligeksamen. 

Om sommeren undervises der i sejladsdelen  som også afsluttes med en prøve.

Link til Søfartsstyrelsens hjemmeside nedenfor:

Da navigationsundervisningen ligger i den normale spisetid sørger Taarbæk Sejlklubs Pizza Fond for at der bliver serveret gratis pizza til undervisningen.

Duelighedsbevis