Bestyrelse m.f.


alle e-post adresser = @taarbaek-sejlklub.dkBestyrelse

Formand

Jakob Thomasen

Taarbæk Strandvej 53c 2930 Klampenborg

+45 3053 5324 /

formand@

Næstformand 

- Aktivitetsudvalg

Thomas Thue

Skovvej 15

2930 Klampenborg

+45 4261 6100 /

naestformand@

Kasserer

Bjarne Reidar Jørgensen

Edelslundsvej 1a, 1. th.

2930 Klampenborg

+45 2445 2931 /

kasserer@

Sekretær

- Kapsejladsudvalg 

- Aktivitetsudvalg

- Aftenmatch

Jens Stage Petersen

Taarbæk Strandvej 52b

2930 Klampenborg

+45 2078 0490

kapsejlads@

Hovmester

- Husudvalg

- Aftenmatch

Anton Wester

Taarbæk Strandvej 52C

2930 Klampenborg

+45 2078 3954 /

hovmester@

Seniorskole

- Seniorudvalg

Dean Olsen

Hjortekærsvej 159,

2800 Kgs. Lyngby

        +45 4064 3763 /

     senior@

Juniorleder

- Juniorudvalg

Jørgen Ring

Lorentzensvej 7, 2.

2930 Klampenborg

+45 2023 4543 /

yngling@

Bådansvarlig

Torsten Rasmussen

Kildevej 4

2840 Holte

+45 2030 4720 /

baad@

Kommunikation

- Seniorudvalg

- Juniorudvalg

- Holdsportredaktør

Fabian Thune JacobsenOpnæsgård 61, 2. tv.

2970 Hørsholm


+45 4143 8765 /

fabian.lehmann98 @gmail.com

Udvalgsoversigt under udarbejdelse efter generalforsamling den 13. marts 2024

Husudvalg
Hovmester

Anton Wester

Taarbæk Strandvej 52C,

2930 Klampenborg

+45 2078 3954 /

hovmester@


Medlem

Thomas Thue

Skovvej 15,

2930 Klampenborg


+45 4261 6100

naestformand@

Udlejning af klubhus

Kathrine Wanda Heilesen

Skovvej 15,

2930 Klampenborg


klubhus@

Aktivitetsudvalg
Formand

Thomas Thue

Skovvej 15,

2930 Klampenborg

+45 4261 6100 /

naestformand@


Medlem

Jens Stage Petersen

Taarbæk Strandvej 52b,

2930 Klampenborg

+45 20780490 /

kapsejlads@

Medlem

Anton Wester

Taarbæk Strandvej 52C,

2930 Klampenborg

+45 2078 3954 /

hovmester@


Medlem

Katrine Elvstrøm Krause


Gammel Kalkbrænderi Vej 20, 2.th, KBH Ø

+45 22850679

Kapsejladsudvalg
Formand

Jens Stage Petersen

Taarbæk Strandvej 52b

2930 Klampenborg

+45 2078 0490

kapsejlads@


Medlem

Allan Dan Jensen

Skærsommervej 5,

2930 Klampenborg

+45 2943 6150 /Medlem

Dean Olsen

Hjortekærsvej 159,

2800 Kgs. Lyngby


+45 4064 3763 /

senior@


Aftenmatch
Dommer

Anton Wester

Taarbæk Strandvej 52C,

2930 Klampenborg

+45 2078 3954 /

hovmester@

Dommer

Jens Stage Petersen

Taarbæk Strandvej 52b, 2930 Klampenborg

+45 20780490 /

kapsejlads@

Mål og kontrol
Klubmåler

Allan CorneliusJuniorudvalg
Juniorleder

Jørgen Ring

Lorentzensvej 7, 2.,

2930 Klampenborg


+ 45 2023 4543 /

yngling@

Medlem

Fabian Thune Jacobsen

Opnæsgård 61, 2. tv

2970 Hørsholm

+45 4143 8765 /

fabian.lehmann98 @

gmail.com


Medlem

Jonas Buhl Gram


+45 6064 4578 /

jonas_buhl_gram@

hotmail.com

Optimisttræner

Nora Kenting


+45 3152 5015 /

norakenting @ gmail.com

Seniorskoleudvalg
Seniorskoleleder

Dean Olsen

Hjortekærsvej 159,

2800 Kgs. Lyngby

+45 4064 3763 /

senior@

Medlem

Casper Strunge

Strandvejen 633, 

2930 Klampenborg

+45 2396 0267 /

mail.strunge @ me.com

Medlem

Claus Klein-Ipsen

Dyrehavegårdsvej 38, 

2800 Kgs. Lyngby

+45 2630 6050 /

claus @ klein-ipsen.

com

Medlem

Fabian Thune Jacobsen

Opnæsgård 61, 2. tv

2970 Hørsholm

fabian.lehmann98 @

gmail.com

Medlem 

Rasmus Meldgaard


+45 2897 0905 /

rm @ novem-it.dk

Jollehavn
Havnefoged for jollehavnen

Nicolai de Gier

Taarbæk Strandvej 105L,

2930 Klampenborg

+45 3170 5015 /

jollehavn@


Havnefoged for kajakpladser

Peter Nørgaard

Skovvej 6, 2. Tv.,

2930 Klampenborg


+45 28567839 /

kajak@


Administration
Kasserer

Bjarne Reidar Jørgensen

Edelslundsvej 1a, 1. th.

2930 Klampenborg

+45 2445 2931 /

kasserer@