Ungdomsafdeling

Taarbæk Sejlklubs Ungdomsafdeling


I Taarbæk Sejlklubs Ungdomsafdeling tilbyder vi sejlads i Optimistjolle og Ynglingen.

Her kan du lære at sejle under trygge og hyggelige forhold.  Som medlem af vores ungdomsafdeling giver vi dig muligheden for at:


•  Lære at sejle

•  Lære praktisk sømandsskab og navigation

•  Sejle kapsejlads i ind- og udland

•  Sejle tursejlads i de Skandinaviske farvande

•  Hyggeligt samær med klubbens øvrige medlemmer


Krav til dig og dine forældre:


•  Du skal kunne svømme minimum 200 meter

•  Dine forældre skal kunne hjælpe til fra land ved optimisttræningen

•  Vi forventer at du, når du har lært at sejle, videregiver din lærdom til nye sejlere


Taarbæk Sejlklub er en AMATØR sejlklub, som fra stiftelsen for 75 år siden har haft fokus på uddannelse af unge i sejlads, både praktisk og teoretisk. I egne både og med frivillige lærere.


Det skal være billigt at give sig i kast med sejlads. Det er billigt fordi vi modtager en god støtte fra Lyngby-Taarbæk kommune, og samtidig har vi modtaget store beløb fra fonde og sponsorer til vores ungdomsarbejde. Vii har for eksempel opbygget en ”Junior fond”, som holder kontingentet nede på 500 kr. om året.


Man kan være junior, fra man er 8 år, til man er 19 år hvor man gerne skulle være fører med duelighedsbevis både teoretisk og praktisk. Har du lært at sejle i Taarbæk, så kan du sejle sikkert i alle havne, det sørger vores meget lille og snævre havn for.


Vort udvalg af både, Optimist, Yngling og J80 sørger for at du får en alsidig uddannelse, så du kan sejle alle typer både. Vi er specialist i uddannelse i kølbådssejlads, da sejlads i avancerede joller er vanskelig på grund af forholdene i Taarbæk.


Optimistafdelingen


Optimistafdelingen er stedet hvor du fra 8 års alderen kan lære at sejle fra bunden. Du behøver altså ikke at kunne sejle i forvejen. Hvis du finder ud af at optimistjollen er noget for dig og du gerne vil prøve kræfter med kapsejlads, låner Taarbæk Sejlklub dig jollen gratis og betaler startgebyret til kapsejladser.  Hvis du finder ud af, at du hellere vil sejle i en lidt større båd, er Ynglingen derimod noget for dig.


I optimistafdelingen har vi tilknyttet faste trænere.


I klubben råder vi over 11 optimistjoller af nyere dato.


Ynglingeafdelingen


I ynglingeafdelingen kan du lære at sejle i samme båd med dine jævnaldrende.

Du har mulighed for at tage Søfartsstyrelsens duelighedsbevis der giver dig lov til at sejle speedbåd og sejlbåde op til 15 meter. Når du har taget duelighedsbeviset bliver du også fører i ynglingeafdelingen og det er dig der underviser de andre børn og unge i at sejle Yngling.

Ynglingeafdelingen arrangerer i sommerens løb weekend- og sommerture rundt omkring i landet. Hvis du har lyst til at sejle kapsejlads kan du også låne klubbens ynglinge gratis og klubben betaler dit startgebyr.

Vi har høj kvalitet i undervisningen og har Danmarks mest rutinerede træner tilknyttet klubben.


Ungseniorafdeling

 

Denne afdeling har også kontingenter på blot 500 kr. Helt bevist, for at fastholde vores unge færdiguddannede juniorers tilknytning til klubben efter de er fyldt 19.


Glidende overgang


Det er vores ønske, at sejlads skal være sjovt, og vi ønsker i Taarbæk Sejlklub ikke stramme regler, som tvinger aldersgrupper til at sejle særlige både. Vi ønsker at unge lærer at sejle i alle klubbens både, og vi har et godt samarbejde med havnens private både, så de unge også prøver at sejle i disse, især om mandagen til aftenmatcherne. J80 bådene er for seniorskolen, men det er vores ønske, at de ældste juniorer også bliver fortrolig med disse både.


Program

Ugeprogram - sommer ca. 15. april til 15. oktober


Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Yngling

Aftenmatch

18.00-20.30

Sejltime

17.00-19.00

Sejltime

17.00-19.00

Sejltime

17.00-19.00


Kapsejlads/Tur

Aftal tid

Kapsejlads/Tur

Aftal tid

OptimistTræning

17.00-19.00*

Ugeprogram - vinter ca. 20. oktober til 1. april


Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Yngling

Navigation

17.00-20.00


Sømandsskab

16.30-18.00Bådklargøring Aftal tid

Bådklargøring Aftal tid

OptimistSømandsskab

16.30-18.00

Både godt  og billigt

Alle unge kan for kun kr. 500 om året lære    at sejle i Taarbæk Sejlklub.

Add taarbaekjunior på din Snapchat og få hurtige nyheder

* Hvis vind og vejr gør at der ikke kan sejles i optimistjolle foregår træningen i stedet i Yngling.


Har du mod på at høre mere eller få en prøvetur, skal du skrive eller ringe til:

Juniorudvalg

Juniorleder

Jørgen Ring

Lorentzensvej 7,2.

2930 Klampenborg

yngling @ taarbaek-sejlklub.dk

mobil:  2023 4543

Juniorudvalg


Amalie Hallager

Strandparksvej 3, 2. tv

2900 Hellerup

junior @ taarbaek-sejlklub.dk


Opti træner

Ditlev Kenting


         mobil: 3177 5850

Opti træner

Jens Zacho


         mobil: 2440 4947